Het Spaanse instituut voor landelijke ontwikkeling IMIDRA is begonnen met het klonen van bomen die tijdens sneeuwstorm Filomena in januari zijn omgewaaid of zijn bezweken onder de sneeuwmassa, schrijft persbureau Reuters. Op die manier moeten karakteristieke exemplaren of bomen die voor inwoners sentimentele waarde hadden, bewaard blijven.

Zo is onder meer begonnen met het verzamelen van monsters van de honderd jaar oude kurkeik waar de gemeente Loz Rozas van de regio Madrid om bekendstaat.

Volgens onderzoekers is het belangrijk om de genetische informatie van de oude bomen te bewaren, omdat deze in sommige gevallen al ruim een eeuw standhouden tegen klimaatverandering, insecten en bladroest

Inmiddels zou IMIDRA dertig verzoeken van lokale overheden ontvangen hebben om in totaal zo'n honderd boomsoorten te klonen. Daaronder valt ook de steeneik, die veel voorkomt in het Spaanse binnenland. De eikels van deze boomsoort worden er nog altijd gebruikt als varkensvoer.

Aan het klonen gaat een proces van somatische embryogenese aan vooraf. Daarbij worden embryo's gevormd uit cellen van bladeren of takken. Op die manier kunnen bomen of planten kunstmatig vermeerderd worden. Het wordt ook wel het equivalent van in-vitrofertilisatie (ivf) genoemd.