Vrouwen van de Oeigoerse minderheid in Chinese heropvoedingskampen worden stelselmatig verkracht, meldt de BBC woensdag op basis van getuigenissen. Voormalige gevangenen en een cipier spreken van grootschalige verkrachtingen en martelingen in de detentiecentra.

Verhalen uit eerste hand over de kampen in de provincie Sinkiang zijn zeldzaam, maar meerdere voormalige gevangenen en een cipier vertelden de Britse omroep over de grootschalige verkrachtingen en martelingen in de detentiecentra.

Tursunay Ziawudun, een Oeigoerse vrouw die negen maanden vastzat in een kamp, vertrok na haar vrijlating naar de Verenigde Staten. Volgens Ziawudun werden de vrouwen in het kamp waar zij verbleef "elke nacht" uit hun cel gehaald om te worden verkracht door één of meerdere gemaskerde Chinese mannen. Zelf zegt ze te zijn gemarteld en tot driemaal toe slachtoffer van een groepsverkrachting te zijn geweest.

Hoewel haar relaas bijna niet te verifiëren is, komen haar verhalen over waar ze verbleef overeen met haar reisdocumenten en komt haar beschrijving van het kamp overeen met satellietbeelden. Haar beschrijvingen van het dagelijks leven in het kamp lijken veel op andere getuigenissen.

Een andere vrouw die door de BBC werd geïnterviewd en achttien maanden vastzat, getuigt ook over de constante verkrachtingen in het Chinese kamp waar zij verbleef. Sommige vrouwen die 's nachts uit hun cel werden gehaald kwamen nooit meer terug, vertelt Gulzira Auelkhan.

Passages uit boek Chinese leider onthouden

Een voormalige kampbewaker die van buiten China via een videoverbinding met Britse verslaggevers sprak, vertelt over de martelingen. Zo kregen gevangenen om het minste of geringste geen voedsel meer, bijvoorbeeld als zij passages uit een boek over de Chinese leider Xi Jinping niet wisten te onthouden.

"Een keer namen we mensen mee het concentratiekamp binnen, en ik zag hoe iedereen werd gedwongen om die boeken uit het hoofd te leren. Ze probeerden urenlang de teksten te onthouden, iedereen had een boek in de handen." Wie de teksten niet kon onthouden, kreeg geen eten of werd geslagen. De gevangen kregen kleren waaraan te zien was of ze er al één, twee of drie keer niet in waren geslaagd de passages te onthouden.

Stelselmatige vervolging Oeigoeren in China

In Sinkiang zitten volgens mensenrechtenorganisaties zeker meer dan een miljoen Oeigoerse vrouwen in concentratiekampen, die Peking heropvoedingskampen noemt. De islamitische minderheid in de noordwestelijke provincie wordt stelselmatig vervolgd sinds in China een paar terreuraanslagen plaatsvonden. President Xi zou de autoriteiten in Sinkiang kort na een bezoek aan de regio in 2014 hebben opgedragen om "geen genade" te tonen.

De Amerikaanse regering stelde onlangs dat China zich schuldig maakt aan een genocide tegen de Oeigoeren. Het bewind in Peking reageerde furieus op die beschuldiging.