Armenië en Azerbeidzjan hebben zich in de strijd om de betwiste enclave Nagorno-Karabach schuldig gemaakt aan het herhaaldelijk gebruiken van willekeurig geweld tegen burgers. Dat stelt Amnesty International donderdag in een rapport.

Volgens Amnesty gebruikten strijdkrachten van beide landen onnauwkeurige wapens, waaronder clustermunitie en explosieve wapens, in gebieden waar burgers wonen. Hiermee hebben zij het internationaal recht geschonden, stelt de mensenrechtenorganisatie.

Amnesty onderzocht zeventien aanvallen door beide landen. Hierbij kwamen tussen eind september en begin november ten minste 146 burgers om het leven, onder wie kinderen en ouderen.

Beide landen ontkennen onnauwkeurige wapens te hebben gebruikt. Ook stellen de autoriteiten van de landen dat zij geen willekeurige aanvallen op burgergebieden hebben uitgevoerd. De mensenrechtenorganisatie stelt echter voldoende bewijs te hebben en sprak met 79 overlevenden, getuigen, autoriteiten en journalisten. Ook werden satellietbeelden, video's en foto's van het gebied geanalyseerd.

Zo doodden strijdkrachten van Armenië ruim 21 burgers in de Azerbeidzjaanse stad Ganja, vlak bij een bufferzone rondom Nagorno-Karabach, stelt Amnesty. Azerbeidzjan maakte zich schuldig aan het dagelijks uitvoeren van meerdere aanvallen op hoofdstad Stepanakert, onder meer met clusterbommen. Hierbij vielen tientallen doden en gewonden en werd een groot deel van de stad met de grond gelijk gemaakt.

Amnesty eist dat Armenië en Azerbeidzjan een onpartijdig onderzoek instellen naar het gebruik van zware explosieven in gebieden waar burgers wonen. "Nu veiligheidsregelingen worden uitgewerkt, is het cruciaal dat de verantwoordelijken voor deze schendingen snel ter verantwoording worden geroepen", stelt Marie Struthers van de organisatie.

Geweld laait op tussen Azerbeidzjan en Armenië
80
Geweld laait op tussen Azerbeidzjan en Armenië

Partijen sloten eerder al een vredesakkoord

Vorig jaar september laaide het conflict tussen de twee landen in de Zuid-Kaukasus voor de tweede keer dat jaar op vanwege de betwiste regio Nagorno-Karabach. Dat gebied wordt overwegend bevolkt door christelijke Armeniërs, maar valt internationaal onder Azerbeidzjaans grondgebied.

In november sloten Azerbeidzjan en Armenië - met Rusland als bemiddelaar - een vredesakkoord. Sindsdien hebben de twee partijen elkaar meermaals beschuldigd van het schenden van het bestand, maar een nieuwe escalatie is uitgebleven.

Onder het akkoord dat de drie partijen sloten is afgesproken dat Armenië de door Azerbeidzjan veroverde gebieden teruggeeft en vertrekt uit de bufferzone rondom het gebied. In ruil stopte dat laatste land met aanvallen in Nagorno-Karabach. Ook wordt hoofdstad Stepanakert met rust gelaten. Rusland stuurt een vredesmacht om toe te zien op naleving van het akkoord.