Meer dan 600.000 inwoners van het Indonesische eiland Sulawesi zijn geholpen met het geld dat Nederland heeft ingezameld via Giro555. Het eiland werd ruim twee jaar geleden getroffen door een natuurramp die zeker 2.830 levens eiste.

De stichting achter Giro555 meldt donderdag in haar eindrapport over Sulawesi dat het opgehaalde bedrag - bijna 15,6 miljoen euro - inmiddels volledig is uitgegeven aan hulpverlening op het eiland.

Sulawesi werd op 28 september 2018 getroffen door een reeks aardbevingen, waarvan de zwaarste een magnitude van 7.5 had, gevolgd door een tsunami met golven tot wel 6 meter hoog. Ongeveer 100.000 woningen werden beschadigd of verwoest.

Naar schatting zijn anderhalf miljoen mensen getroffen door de ramp. Het grootste deel van het ingezamelde geld is gebruikt voor noodhulp. Ongeveer de helft is uitgegeven aan water en sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en onderdak.

De hulpverlening in het getroffen gebied kwam door de grote schade moeizaam op gang. De infrastructuur was zwaar beschadigd en de communicatie lag grotendeels plat. De inwoners van Sulawesi zijn in een later stadium ook geholpen bij onder meer het oppakken van het dagelijks leven en het genereren van inkomsten.

Impact natuurgeweld Sulawesi te zien op luchtbeelden
61
Impact natuurgeweld Sulawesi te zien op luchtbeelden