De Europese Unie moet overwegen strenger op te treden tegen Turkije, vindt EU-president Charles Michel. "Het kat-en-muisspel moet stoppen", zei hij in de aanloop naar de EU-top, waar onder meer zal worden gesproken over het gedrag van Turkije.

"We staan klaar om alle middelen waarover we beschikken in te zetten" om de regering in Ankara tot de orde te roepen, herhaalde Michel, met een verwijzing naar de sancties waar lidstaten als Griekenland op aandringen.

De EU heeft afgesproken op de top van donderdag te beslissen of Turkije zijn confrontatiegerichte koers genoeg heeft verlegd of dat het tijd is voor strafmaatregelen.

"In oktober hebben we Turkije een heel positief aanbod gedaan", zegt Michel. Op voorwaarde dat Turkije zou stoppen met "eenzijdige provocaties en vijandige uitspraken. Nou, sinds oktober zijn de zaken niet beter gegaan."

De afgelopen dagen sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wel positiever over de EU dan hij de maanden ervoor deed.

Hoe het verder moet met de betrekkingen met Turkije is maar een van de heikele kwesties waarover de EU-leiders zich volgende week in Brussel buigen. Op de agenda staan ook de begroting en het coronaherstelfonds, de Brexit-onderhandelingen en scherpere klimaatdoelen.

EU-leiders moeten 'elkaar in de ogen kijken'

Dat kunnen ze niet met video-overleg af, zegt Michel. Premier Mark Rutte en zijn collega's reizen donderdag af naar Brussel, omdat "het goed is elkaar in de ogen te kijken".

Ook al is de toestand in sommige landen nog hachelijk en gelden vrijwel overal nog strenge coronaregels. Juist als het er bij precaire onderhandelingen op aankomt, is het belangrijk fysiek bijeen te komen, klinkt het vaak in Brussel.

De afgelopen weken overlegden de regeringsleiders en staatshoofden van de EU meermaals per video, onder meer over de strijd tegen het coronavirus en over de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk.