De beloofde overgang van honderd minderjarige en kwetsbare asielzoekers uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria naar Nederland loopt vertraging op omdat Griekenland geen informatie aanlevert over de betrokkenen, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in de Tweede Kamer. Nederland wil Griekenland gaan helpen met de informatievoorziening.

Het overbevolkte vluchtelingenkamp op het eiland Lesbos brandde begin september af, waardoor zo'n 13.000 bewoners dakloos werden. Een nieuw, tijdelijk tentenkamp vervangt nu het oude Moria. Op het eerste gezicht zien de witte tenten er netjes uit, maar volgens hulpverleners is er amper toegang tot water of andere basisbehoeften.

Onder druk van de Tweede Kamer beloofde het kabinet na de brand honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen. Het kabinet hoopt dat deze asielzoekers nu voor de Kerst in Nederland zijn. Maar de staatssecretaris waarschuwt ook voor verdere vertraging door de lockdown die nu in Griekenland geldt vanwege het coronavirus.

Bij de oppositie bestaat onvrede over de langzame gang van zaken. PvdA en GroenLinks willen dat de staatssecretaris meer druk uitoefent op de Grieken om de benodigde dossiers aan te leveren. Broekers-Knol zegt dat het lang duurt, omdat de Griekse procedure zorgvuldig verloopt. Om de zaak te versnellen, gaan er Nederlandse deskundigen uit de asielketen naar Griekenland.

Duitsland zou wel al vluchtelingen opnemen

Meer Europese landen hebben na de brand beloofd om asielzoekers uit Moria op te nemen, maar dat zou volgens de staatssecretaris vooralsnog niet gebeurd zijn. Enkele partijen vroegen de staatssecretaris waarom het Duitsland wel gelukt zou zijn om al kampbewoners op te nemen. Broekers-Knol zei toe dat te gaan onderzoeken.

Het kabinet verrekent de honderd asielzoekers met de al verplichte vijfhonderd kwetsbare vluchtelingen die Nederland volgend jaar opneemt. Dat aantal ging al eerder van 750 naar 500 als compromis voor het kinderpardon. De regering ziet de opvang van meer vluchtelingen niet als een structurele oplossing.

Opvang op Griekse vasteland ook vertraagd

Ook een plan van Nederland om asielkinderen op het Griekse vasteland op te vangen, liep al meerdere malen vertraging op. Volgens Broekers-Knol moeten de drie opvanghuizen voor minderjarige vluchtelingen nu ook voor de Kerst in werking zijn. Die huizen zijn al eerder toegezegd en staan los van de brand in Moria.

Nog altijd is er geen werkend Europees systeem om asielzoekers eerlijk over de lidstaten te verdelen. In de praktijk dragen Middellandse Zeelanden aan de grens van Europa daarom voor een disproportioneel deel de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Onder meer vanwege dit beleid barsten kampen zoals Moria uit hun voegen.

Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria
54
Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria