Het Openbaar Ministerie in Polen wil geen verdachten meer overleveren aan Nederland, zo meldt NRC maandag op basis van een brief die zij in handen hebben. Het zou om een reactie gaan op het besluit van de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam om overlevering naar Polen stop te zetten.

In een interne brief aan alle Poolse officieren van justitie schrijft de hoogste openbaar aanklager van het land, Bogdan Swieczkowski, dat hij niet wil dat er nog verdachten of veroordeelden worden overgeleverd.

In de brief schrijft hij dat Nederland "nalaat het principe van wederzijds vertrouwen te respecteren". Daarmee lijkt hij te reageren op het besluit van de IRK deze zomer om het overdragen van Poolse verdachten op te schorten.

Volgens de IRK kunnen Poolse rechtbanken niet langer onafhankelijk functioneren. De IRK - die beslist over overlevering van verdachten en veroordeelden aan andere Europese landen - weigerde eind juli een van drugshandel verdachte Pool over te leveren, omdat in zijn thuisland geen eerlijk proces kon worden gegarandeerd.

De rechtspraak in Polen is al langer omstreden. Volgens de IRK is er onder andere sprake van politieke inmenging in de benoemingen en overplaatsingen van (vice)presidenten bij rechterlijke instanties en van rechters.