Vijftig ambassadeurs en vertegenwoordigers van internationale organisaties in Polen hebben het land in een brief opgeroepen om de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbti's) te respecteren.

"We bevestigen opnieuw de waardigheid die inherent is aan elk individu, zoals uitgedrukt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", staat in de brief, die zondagavond werd gepubliceerd. "Eerbiediging van deze grondrechten verplicht regeringen alle burgers te beschermen tegen geweld en discriminatie en ervoor te zorgen dat ze gelijke kansen hebben."

Om kwetsbare gemeenschappen te beschermen tegen misbruik en haatzaaiende uitlatingen, moet worden gewerkt aan een "omgeving van non-discriminatie, tolerantie en wederzijdse acceptatie".

De ambassadeurs van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, India, Italië en Japan behoren tot de ondertekenaars de brief. Ook de ambassadeur van Nederland, Daphne Bergsma, ondertekende de brief.

Duda: Homo zijn is een ideologie

Polen ligt al langer onder vuur voor het niet respecteren van de mensenrechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Zo zijn er tientallen steden in Polen die 'homovrije zones' in het leven hebben geroepen.

Daarnaast heeft president Andrzej Duda een wetsvoorstel ingediend dat homostellen het recht kinderen te adopteren ontneemt. De Europese Unie heeft het land al meerdere malen berispt voor de afbreuk van de lhbti-rechten.

De conservatieve Poolse president heeft zichzelf geprofileerd als een beschermer van de traditionele waarden van het land. In zijn presidentscampagne hamerde hij erop dat homoseksualiteit een "ideologie" is die verworpen moet worden.

In de meest conservatieve delen van Polen, met name in het zuidoosten, hebben gemeenten en lokale overheden zichzelf vrij verklaard van de "lhbti-ideologie" of zich uitgesproken voor "familierechten".