Er is snel een integrale aanpak nodig om de armoede onder Caribisch Nederlandse jongeren te bestrijden, bevelen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman aan in een gezamenlijk rapport.

Jongeren op Bonaire, Saba en St. Eustatius ervaren namelijk grote struikelblokken waardoor het voor hen lastig is om uit de armoede te komen, schrijven de ombudsmannen.

"Jongeren die opgroeien in armoede ervaren vaak niet één probleem, maar een scala aan problemen op verschillende terreinen. Ze belanden in een herhalingspatroon dat van generatie op generatie doorgaat. Het is belangrijk dat dit doorbroken wordt", aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

De Caribisch Nederlandse jongeren kunnen niet terugvallen op verschillende beschermende faciliteiten die Europees Nederlandse jongeren wel hebben, zoals Kamertraining of Beschermd Wonen. Ook het ontbreken van stimulerende activiteiten op de eilanden, zoals sport, maakt dat het voor deze jongeren lastig is om zich te kunnen ontwikkelen.

Om de vicieuze cirkel toch te doorbreken, moet de Rijksoverheid samenwerken met de lokale openbare lichamen om onder meer betere huisvesting en opvang van kwetsbare jongeren te bewerkstelligen, te investeren in opleidingsmogelijkheden in het gebied en te zorgen dat jongeren toegang krijgen tot een 'buddy' of vertrouwenspersoon, die hen kan ondersteunen bij problemen.

Het is belangrijk dat ook jongeren worden gehoord en mee kunnen denken in oplossingen. Alleen door jongeren een stem te geven, worden de kansen vergroot dat de maatregelen die voor hen bedoeld zijn slagen, schrijven de ombudsmannen.