De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam staat voorlopig niet toe dat Poolse verdachten en veroordeelden worden overgeleverd aan Polen, meldt de rechtbank donderdag.

Volgens de IRK kunnen Poolse rechtbanken niet langer onafhankelijk functioneren. De IRK - die beslist over overlevering van verdachten en veroordeelden aan andere Europese landen - weigerde eind juli een van drugshandel verdachte Pool over te leveren, omdat in zijn thuisland geen eerlijk proces kon worden gegarandeerd.

De IRK heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen over de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht gesteld. Volgens de rechtbank is in ieder geval duidelijk dat er voorlopig geen personen aan Polen overgeleverd zullen worden.

De rechtspraak in Polen is al langer omstreden. Volgens de IRK is er onder andere sprake van politieke inmenging in de benoemingen en overplaatsingen van (vice)presidenten bij rechterlijke instanties en van rechters.

In april van dit jaar tikte het Hof van Justitie van de Europese Unie de Poolse regering nog op de vingers vanwege tuchtkamers die uitspraken van rechtbanken kunnen toetsen en rechters kunnen bestraffen.

Deze tuchtkamers bestaan uit personen die indirect politiek gekozen worden. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten de werkzaamheden van deze kamers op last van een dwangsom worden opgeschort. Het is niet duidelijk of Polen inmiddels maatregelen heeft getroffen.