Bruno Dey heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd gekregen voor zijn rol in de moord op 5.230 mensen in het concentratiekamp Stutthof. De rechtbank in Hamburg acht bewezen dat hij in 1944 op zeventienjarige leeftijd als kampbewaker werd aangesteld en die taak tot 1945 heeft uitgevoerd.

De nu 93-jarige man is via het jeugdstrafrecht veroordeeld, omdat hij ten tijde van de misdrijven minderjarig was. Hij was een van de bewakers op de wachttorens bij het concentratiekamp.

Dey is volgens de rechtbank medeverantwoordelijk voor de gruweldaden in het kamp. De gevangenen stierven er door de gruwelijke omstandigheden aan verhongering of ziekte, in de gaskamer of doordat zij neergeschoten werden. De Duitse officier van justitie had drie jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist.

De man heeft een aangeboren hartafwijking en kon daardoor niet het leger in. In plaats daarvan werd hij doorgestuurd naar het concentratiekamp, zo schrijven Duitse media. Dey heeft tijdens een eerdere zitting zijn excuses aangeboden aan slachtoffers en nabestaanden.

De Duitse omroep NDR schreef eerder dat onderzoekers Dey op het spoor kwamen doordat in de archieven van Museum Stutthof bewijs werd gevonden dat hij in augustus 1944 SS-kleding had gekregen. Ze kwamen vervolgens tot de ontdekking dat hij al tientallen jaren in Hamburg leefde.

Bij eerdere vervolgingen van nazi's werden sommigen vrijgesproken, omdat moord niet concreet ten laste kon worden gelegd. De veroordeling van John Demjanjuk in 2011 was echter een keerpunt; sindsdien worden ook kampbewakers die niet persoonlijk bij de moorden betrokken waren veroordeeld.

Dit proces zal een van de laatste processen tegen een nog levende oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog zijn. Er lopen nog voorbereidende onderzoeken, maar velen van hen zijn op hoge leeftijd of al gestorven.