Steeds minder inwoners van Hongkong steunen de protesten in de stad tegen een Chinese veiligheidswet. Tegelijkertijd is het merendeel van inwoners wel nog een tegenstander van de wetgeving. Dat blijkt uit een peiling onder de bevolking, uitgevoerd door persbureau Reuters.

Waar deze protesten in maart nog van 58 procent van de inwoners van Hongkong steun kreeg, is dat inmiddels gezakt naar 51 procent. 28 procent was in maart nog uitgesproken tegenstander van de protesten, inmiddels is dat 34 procent.

56 procent van de deelnemers aan de peiling zegt tegenstander of enigszins tegenstander te zijn van de nieuwe veiligheidswet die China heeft aangenomen. 34 procent is voorstander en de overige 10 procent heeft geen mening.

Al ruim een jaar vinden grootschalige protesten plaats in de semiautonome Chinese stad Hongkong. Demonstranten willen meer democratie en minder Chinese invloed in de stad. De protesten laaiden in maart voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer op, maar dit keer wel met minder deelnemers.

De protesten varieerden van vredige protestmarsen tot gewelddadige botsingen met politie en tegendemonstranten. In mei werden nog honderden betogers gearresteerd en zette de politie traangas in.

Voor de peiling interviewde Reuters duizend willekeurige respondenten via de telefoon. De resultaten werden afgewogen met de recentste demografische cijfers.

Protesten in Hongkong laaien weer op: politie gebruikt pepperspray
53
Protesten in Hongkong laaien weer op: politie gebruikt pepperspray

China nam in mei veiligheidswet aan

Afgelopen mei bereidde het Chinese parlement de weg voor een nieuwe veiligheidswet.

De precieze inhoud daarvan is nog niet bekend, maar de intentie is een pakket maatregelen om toe te zien op het verbod op staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging. Critici stellen dat het vooral een manier zal zijn om de greep op Hongkong verder te versterken.

In de wet zal naar verwachting onder meer worden voorzien in de oprichting van een speciale veiligheidsraad, die inlichtingen gaat verzamelen en misdaden gaat afhandelen die tegen de veiligheidsregels ingaan. De raad zou onder leiding van de Hongkongse bewindvoerder Carrie Lam komen te staan, met toezicht vanuit Peking.

Critici vrezen dat China het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong buitenspel gaat zetten. Zowel Hongkongse als Chinese autoriteiten ontkennen dit.