Zeven voormalige Britse ministers van Buitenlandse Zaken hebben de Britse premier Boris Johnson een brandbrief over de spanningen tussen Hongkong en China gestuurd. Zij roepen hem op wereldwijd draagvlak voor een gepaste reactie te creëren voordat de situatie escaleert.

Het Chinese parlement stemde vorige week in met een omstreden veiligheidswet die de invloed op de semiautonome regio Hongkong vergroot. De wet geeft China het recht om sneller in te grijpen bij "staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging".

In de praktijk betekent dit dat China zijn greep op de semiautonome regio verder versterkt. De stemming vond plaats te midden van protesten waarbij honderden demonstranten zijn opgepakt en de politie onder meer traangas heeft ingezet. In de afgelopen jaren is in Hongkong volop gedemonstreerd tegen de steeds groter wordende invloed van China.

Het Verenigd Koninkrijk droeg het toezicht op Hongkong in 1997 over, maar deed dat wel onder bepaalde voorwaarden. De voormalige Britse kolonie zou enkele tientallen jaren autonomie behouden en de inwoners zouden niet onder de Chinese wetten op het gebied van burgerrechten vallen. Hongkongers vrezen dat China deze afspraken schendt met de handhaving van de veiligheidswet.

'Verenigd Koninkrijk moet scherpe reactie initiëren'

De zeven oud-bewindslieden schrijven volgens BBC News dat het Verenigd Koninkrijk de leiding moet nemen in de vorming van een alliantie die een scherpe, daadkrachtige internationale reactie op de nieuwe Chinese wet moet formuleren. Alle oud-ministers stellen met klem dat China de toezeggingen van 1997 met voeten treedt als de nieuwe wet van kracht wordt.

Het zevental maakt een vergelijking met de manier waarop de internationale gemeenschap ingreep in 1994 om een einde te maken aan de slepende burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. Ook toen werd een internationale contactgroep opgericht om samen na te denken over een oplossing en de strijdende partijen onder druk te zetten.

Downing Street: Wij garanderen rechten van Hongkongers

Downing Street stelt in een reactie dat het Verenigd Koninkrijk al tegen China heeft gezegd dat de wet onacceptabel is en dat het land de afspraken van 1997 schendt. De huidige Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab beklemtoont garant te staan voor alle Hongkongers die voor 1997 een zogenoemd British National Overseas-paspoort (BNO-paspoort) hebben gekregen.

De BNO-paspoorten werden door de Britse autoriteiten verstrekt aan inwoners van de regio voordat Hongkong in 1997 door de Britten werd overgedragen aan China.