Honderd van de ongeveer driehonderd Nederlandse volwassenen die met jihadistische intenties afreisde naar Syrië is daar om het leven gekomen. Dat blijk uit cijfers die woensdag door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn gepubliceerd.

Van de driehonderd personen die naar Syrië zijn afgereisd, is twee derde man. Het merendeel van de afgereisde volwassenen sloot zich in Syrië aan bij IS. Een klein deel sloot zich aan bij Ha'yat Tahrir al-Sham, een militante groep die gelieerd is aan Al Qaeda. Er zijn inmiddels zestig mensen teruggekeerd uit het strijdgebied naar Nederland.

Per maart 2020 zijn er nog 120 volwassenen met jihadistische intenties aanwezig in Syrië. Bijna de helft van hen, voornamelijk vrouwen, zit in Syrische-Koerdische kampen of in detentie. De rest zit bij een jihadistische groepering of elders in het land.

Nog 205 kinderen in Syrië en Turkije

Ook verblijven er nog 205 kinderen van Syriëgangers in Syrië en Turkije die een link hebben met Nederland, bijvoorbeeld omdat hun ouders Nederlands zijn of lang in Nederland hebben gewoond. Ruim drie kwart van die kinderen is in het strijdgebied van IS geboren.

Iets meer dan 10 procent van de kinderen is negen jaar of ouder. De AIVD schat in dat jongens van rond die leeftijd mogelijk training hebben gehad van IS en zijn ingezet bij gevechten. Volgens de AIVD geldt dat waarschijnlijk niet voor meisjes van dezelfde leeftijd of minderjarigen bij de militante groep die gelieerd zijn aan Al Qaeda.

De AIVD gaat uit van 205 kinderen, hoewel het lastig blijft om het totaal aantal kinderen met een Nederlandse link vast te stellen, "vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd", aldus de AIVD op hun website.