In Botswana worden vanaf vrijdag weer vergunningen geveild waarmee er op olifanten mag worden gejaagd, zegt BBC News. In mei werd het verbod op de olifantenjacht in het land opgeheven, maar tot nu toe werden er nog geen vergunningen verstrekt.

De regering heeft vrijdag zeven vergunningen geveild. Voor iedere vergunning mogen er tien olifanten gedood worden. Op een later moment worden er meer vergunningen verstrekt. In totaal mag er in 2020 op 272 olifanten gejaagd worden.

De dieren mogen alleen worden gedood in gebieden die speciaal daarvoor zijn aangewezen. Daarnaast mogen alleen bedrijven die in Botswana staan ingeschreven een vergunning aanvragen.

Het land voerde in 2014 een verbod op de olifantenjacht in. Een argument dat door de regering in Botswana wordt gebruikt voor het terugdraaien van het verbod is dat olifanten een een negatieve impact zouden hebben op de leefbaarheid in het land. Ook zou er een toename zijn in het aantal incidenten tussen mensen en olifanten.

Vooral de bevolking op het platteland steunt om deze redenen de jacht. Veel critici stellen juist dat het toestaan van de olifantenjacht toeristen zal wegjagen.

Botswana is het land met de grootste olifantenpopulatie in de wereld. Op dit moment zijn er zeker 130.000 olifanten. Dat staat gelijk aan één olifant per achttien inwoners.