Europese fondsen voor ontwikkelingshulp worden ingezet om de Europese grenzen te sluiten , migratie terug te dringen en te streven naar terugkeer van migranten naar Afrika. Dat concludeert hulporganisatie Oxfam Novib in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

Ruim een kwart van het ontwikkelingsbudget van de Europese Unie wordt ingezet om migranten terug te sturen en buiten de deur te houden, zo meldt het rapport. Volgens Oxfam tast dat de reputatie van de EU in Afrika aan en leidt het af van het doel om mensen in nood te helpen.

Volgens Oxfam worden de Europese fondsen voor ontwikkelingshulp gekoppeld aan binnenlandse en kortetermijnbeleidsprioriteiten van de Europese lidstaten.

"Europese overheden, inclusief de Nederlandse, lijken vastbesloten om migratie tegen te gaan met geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding en het tegengaan van ongelijkheid in met name Afrika", zegt Evelien van Roemburg, campagnemanager migratie bij Oxfam Novib.

Volgens de hulporganisatie zouden Nederlandse inspanningen in Mali om de migratiestroom te beheersen ertoe hebben geleid dat de bevolking minder vertrouwen heeft gekregen in haar leiders.

In 2016 heeft toenmalig minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken namens de Europese Unie een akkoord met Mali gesloten dat de terugkeer van Malinese migranten uit Europa moet bevorderen.