De Belgische staat moet sinds vorige week maandag een dwangsom van 5.000 euro per kind van Belgische IS-strijders in Syrië betalen voor elke dag dat het land geen actie onderneemt om tien kinderen terug te halen. De teller staat inmiddels op 550.000 euro.

Het geld moet worden overgemaakt op individuele rekeningen van de kinderen. Daarvoor zijn bij ING rekeningen geopend.

Abderrahim Lahlali, een van de advocaten van de familie van de kinderen, heeft aan een deurwaarder opdracht gegeven om het geld te innen. Deze deurwaarder is woensdag bij het kabinet van de twee betrokken ministers geweest voor een inventarisatie van de goederen.

De goederen die in beslag genomen kunnen worden, zijn goederen die niet per se nodig zijn voor het functioneren van een overheidsinstantie, legt Lahlali uit. "Het zal dan bijvoorbeeld niet gaan om dienstwagens, maar om kunstwerken en obligaties."

Staat moest de kinderen binnen zes weken helpen

Half december oordeelde een Belgische rechter dat de staat binnen zes weken de kinderen - en dus niet ook hun ouders - moest helpen bij hun terugkeer door ze consulaire bijstand te verlenen. De staat tekende geen beroep aan. Twee weken geleden liep de termijn voor het afleveren van documenten aan de kinderen af.

De tien kinderen, in de leeftijd tussen elf maanden en zeven jaar, zitten momenteel in een vluchtelingenkamp in Noord-Irak. Twee van deze kinderen hebben een Nederlandse vader en een Belgische moeder.

IS-kinderen (en hun moeders) terughalen of niet?
462
IS-kinderen (en hun moeders) terughalen of niet?

Minister is inmiddels in Irak voor onderhandelingen

De Belgische staat heeft nog te weinig stappen ondernomen om de kinderen terug te halen, stelt Lahlali. "Een minister van Buitenlandse Zaken is inmiddels afgereisd naar Irak om te onderhandelen met de Koerden, maar het heeft wel te lang geduurd voor er concrete stappen werden genomen."

Volgens Lahlali zijn er twee redenen waarom het zo lang heeft geduurd voor de Belgische staat actie ondernam. "Er zit ook een geopolitieke kant aan het verhaal: de onderhandelingen met de Koerden kunnen tot een verslechtering van de diplomatieke verhouding met Turkije leiden."

En daarnaast speelt veiligheid ook een rol: de ontmoeting met de kinderen mag van de Syrisch-Koerdische autoriteiten alleen in Syrië zelf plaatsvinden, waar de Belgische militairen niet mogen komen. Deze militairen moeten instaan voor de veiligheid van de diplomaten die de kinderen moeten terughalen.

Of het tot beslaglegging gaat komen, betwijfelt Lahlali. "Het is echt zeer uitzonderlijk dat de Belgische regering deze goederen gaat verkopen. De dwangsommen zijn ook nooit een doel op zich, het doel is dat de regering meer actie onderneemt om de kinderen van de Belgische IS-strijders terug te halen."