Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag ingestemd met een voorstel van president Donald Trump om immigratie verder in te perken. Het beleid maakt het mogelijk om een verblijfsvergunning, een zogeheten greencard, niet te verschaffen als het aannemelijk is dat iemand in de toekomst mogelijk overheidssteun nodig heeft.

De verblijfsvergunning van immigranten van wie het mogelijk is dat zij een beroep zullen doen op onder meer zorgvoorzieningen, voedselbonnen en huisvesting die worden gesubsidieerd door de overheid, kan voortaan makkelijker worden afgekeurd.

Ook zal de immigratiedienst kijken naar factoren zoals iemands leeftijd, opleidingsniveau en beheersing van de Engelse taal bij het verschaffen van verblijfsvergunningen.

Volgens het team van Trump zullen de nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat immigranten in de Verenigde Staten onafhankelijker zijn, maar advocaten die gespecialiseerd zijn in immigratierecht vrezen dat de maatregelen ertoe zullen leiden dat vooral minderheden en mensen met een laag inkomen uit ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië minder vaak een greencard zullen krijgen.

Het voorstel werd aangenomen met vijf stemmen voor en vier stemmen tegen. De uitspraken van lagere rechters die Trumps plannen eerder blokkeerden, worden nu verworpen.

Immigratie is een belangrijk beleidspunt voor Trump tijdens de aankomende presidentsverkiezingen in de VS.