Christenen in Afrika krijgen steeds meer te maken met mishandelingen en moordpogingen, meldt de organisatie Open Doors woensdag.

Een op de vijf christenen krijgt in het continent met zware, zeer zware of extreme vervolging te maken. Wereldwijd gebeurt dat bij een op de acht christenen, meldt de organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt.

Open Doors is een stichting die opkomt voor vervolgde christenen en brengt jaarlijks een onderzoek uit waarin cijfers over de vervolging van christenen worden gedeeld.

Over het geheel genomen is er meer christenvervolging, concludeert Open Doors. Bij het opstellen van de lijst kon elk land maximaal honderd punten krijgen. Hoe groter het aantal incidenten, hoe groter het aantal punten dat het land kreeg. Het gemiddelde (71,25) lag in 2019 ruim een punt hoger dan het jaar ervoor.

Noord-Korea voert lijst aan

Noord-Korea voert de ranglijst voor het negentiende jaar op rij aan, met 94 punten. In het Aziatische land worden gelovigen die in het bezit van een bijbel zijn vrijwel altijd naar een strafkamp gestuurd. De rest van de top vijf, met Afghanistan, Somalië, Libië en Pakistan, blijft ook ongewijzigd.

De hoogste nieuwkomer in de lijst is Burkina Faso (28). In dat land pleegden islamitische groeperingen meerdere aanslagen en werden priesters gedood en winkels van christenen in brand gestoken. "De Burkinese regering kan hen niet beschermen. Ze zijn als het ware vogelvrij verklaard", aldus directeur Maarten Dees van Open Doors Nederland.

Statistieken van één jaar onderdrukking christenen

  • Afgelopen jaar ten minste 5.300 huizen en winkels aangevallen
  • 630 gedwongen huwelijken, vooral jonge meisjes 'bekeren' zich op deze manier tot de islam
  • Zo'n 15.000 christenen mishandeld of met de dood bedreigd om geloof
  • 3.420 christenen zonder rechtszaak vastgezet, bijna 1.400 om 'christelijke activiteiten' gestraft
  • Ten minste 8.500 christenen slachtoffer van seksueel geweld
  • Ruim 1.000 christenen ontvoerd, kwart incidenten vond plaats in Nigeria
  • Cijfers liggen vermoedelijk veel hoger omdat 'lang niet alles wordt gemeld'

Kwart minder christenen gedood

Als ietwat positief punt stipt zijn organisatie de daling van het aantal omgekomen en zonder proces vastgezette christenen aan. Dat aantal bedroeg afgelopen jaar 3.100, tegenover 3.420 in 2018. Het aantal gedode christenen daalde met een kwart naar zo'n drieduizend. Bijna de helft daarvan kwam in Nigeria om het leven, terwijl in Sri Lanka bij de aanslagen tijdens Pasen ook tweehonderd doden vielen.

Volgens Dees tonen de cijfers slechts "het topje van de ijsberg", omdat in de meeste gevallen geen melding van een incident wordt gemaakt.

Tegenover de lichtpuntjes staat een explosieve toename van het aantal incidenten rondom kerken, dat met 500 procent naar 9.500 steeg. Het gros daarvan vond plaats in China, waar de overheid beval om ruim 5.500 kerken te sluiten of vernielen.

Een man in Mozambique betreurt de vernieling van zijn lokale kerk. In Afrika werden in 2019 zeker 3.300 kerken en gebouwen van christenen vernield. (Foto: Reuters)