Paus Franciscus heeft woensdag in zijn jaarlijks kersttoespraak zijn steun betuigd aan de slachtoffers van verschillende conflicten in de wereld, zoals die in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Hij vraagt wereldmachten om samen te werken om deze conflicten op te lossen.

De 83-jarige paus vroeg bij de jaarlijkse kersttoespraak traditiegetrouw aandacht voor de problemen op aarde. Hij begon met de conflicten in het Midden-Oosten en legde nadruk op de situatie in Libanon, Irak, Syrië en Jemen. In Libanon en Irak wordt al maanden gedemonstreerd tegen de regering, wat in beide landen leidde tot het opstappen van de premier. Syrië en Jemen worden al jaren geteisterd door burgeroorlogen.

Franciscus vervolgde zijn toespraak met uitspraken over Zuid-Amerika, waar meerdere landen met "sociale omwentelingen" te maken hebben. Hij wees daarbij specifiek op Venezuela, waar het al bijna heel 2019 onrustig is door een politiek conflict.

Ook Afrika werd in de kersttoespraak genoemd. Daar worden mensen volgens de paus door "aanhoudende sociale en politieke problemen gedwongen tot emigratie" en worden ze hierdoor "beroofd van een thuis en een gezin", zei paus Franciscus.

Paus: 'Licht van Christus sterker dan duisternis'
49
Paus: 'Licht van Christus sterker dan duisternis'

Paus vraagt aandacht voor mensen die vanwege geloof worden vervolgd

Verder stond hij onder meer stil bij personen die worden vervolgd of gedood vanwege hun geloof, zoals katholieke missionarissen die zijn omgekomen in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria.

Ook noemde het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk "Oekraïne dat zoekt naar vrede" en riep hij op tot steun voor personen die moeten leven in "slavernij en concentratiekampen".

De paus vroeg mensen om te vertrouwen in de goedheid van het geloof. "Er is duisternis in economische, geopolitieke en ecologische conflicten, maar het licht van Christus is sterker", aldus paus Franciscus.

Zoals ieder jaar verzamelden tienduizenden mensen zich op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad om de boodschap om 12.00 uur aan te horen. De paus sluit de toespraak altijd af met de zegeningen "zalig kerstfeest" en "urbi et orbi" (Latijn voor: voor de stad en voor de wereld).