Paus Franciscus heeft dinsdag aangekondigd dat de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk met seksueel misbruik omgaat, gaat veranderen. Zo is de pauselijke geheimhouding afgeschaft, een regel die medewerkers binnen de kerk dekte wanneer zij werden verdacht van kindermisbruik.

Vanaf nu is het voor alle kerkmedewerkers verplicht om verdenkingen van seksueel misbruik bij de lokale politie te melden. Ook is het niet meer toegestaan om mensen die seksueel misbruik melden, of daar slachtoffer van zijn geworden, het zwijgen op te leggen.

In de documenten die het Vaticaan dinsdag naar buiten heeft gebracht, staat tevens dat pornografische foto's van kinderen van achttien jaar of jonger voortaan ook als kinderpornografie wordt gezien; eerder lag deze grens op veertien jaar en jonger.

In september scherpte het Vaticaan de regels omtrent het melden van seksueel misbruik al aan, maar toen was het nog niet altijd verplicht om het aan de politie te melden, omdat kerken dan gevaar zouden lopen op plaatsen waar katholieken een vervolgde minderheid zijn.

Het afschaffen van de geheimhouding moet voor transparantie in misbruikzaken binnen de kerk zorgen.

Franse aartsbisschop dinsdag ontslagen

Het opheffen van de pauselijke geheimhouding was afgelopen februari tijdens een top over seksueel misbruik een belangrijke eis van kerkleiders. Tijdens deze top noemde Franciscus het misbruik duivels en wreed en vergeleek hij het met vroegere culturen waarin mensenoffers, voornamelijk kinderen, werden gebracht.

De katholieke kerk heeft de afgelopen twintig jaar te maken gehad met tientallen kindermisbruikschandalen. Vorig jaar veroordeelde een Vaticaanse rechtbank een katholieke priester tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het bezit van kinderporno toen hij als diplomaat in de Verenigde Staten was gevestigd.

Dinsdag ging de paus akkoord met het ontslag van de 75-jarige Franse aartsbisschop Luigi Ventura, die ook beschuldigd wordt van kindermisbruik.