Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, getuigt woensdag over zijn rol in het alternatieve buitenlandbeleid dat door het Witte Huis in Oekraïne werd gevoerd. Sondland is een cruciale getuige in het klokkenluidersschandaal rond president Donald Trump.

[DIT LIVEBLOG IS GESLOTEN] Hallo, welkom bij dit liveblog over de publieke hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik hou je vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen rond het afzettingsonderzoek naar president Donald Trump.

Er staan vandaag twee hoorzittingen op het programma. Wij volgen die van Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU. De zitting begint rond 15.00 uur (Nederlandse tijd). 

De getuigenis van Sondland is belangrijk. Hij is de enige getuige tot nu toe die direct contact met president Trump had over diens wensen met betrekking tot Oekraïne. Bovendien heeft hij als enige getuige bevestigd dat het vrijgeven van 391 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne afhankelijk werd gemaakt van de aankondiging van een onderzoek naar Trumps politieke rivalen.

Heb je een vraag? Stuur die naar redactie@nu.nl. Wellicht komt het antwoord dan in het blog voorbij.
Zoals verwacht, is er niet veel nieuwe informatie naar voren gekomen uit de ondervragingsblokken van vijf minuten. Laten we even kijken naar de belangrijkste conclusies uit de spectaculaire verklaring die EU-ambassadeur Gordon Sondland vandaag aflegde.

  • Sondland heeft een flink gat in de verdedigingslinie van de Republikeinen geschoten. Hij verklaarde hoe hij in opdracht van Trump samenwerkte met Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, aan het onofficiële Oekraïnebeleid dat vanuit het Witte Huis werd aangestuurd. 
  • Sondland bevestigde dat sprake was van een quid pro quo: Trump wilde dat de Oekraïners onderzoek naar zijn politieke rivalen zou aankondigen. Een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het Witte Huis - een vurige wens van de Oekraïners - was daarvan afhankelijk. Sondland trok later ook de conclusie dat de vrijgave van 391 miljoen dollar aan bevroren militaire hulp dat ook was. Dat zei de president niet direct tegen hem, maar Sondland vatte diens opdracht om met Giuliani samen te werken op als bevestiging dat de advocaat in opdracht van Trump handelde.
  • Hoewel Trump niet expliciet uitsprak wat hij van Oekraïne wilde, zal het moeilijk worden voor de Republikeinen om aan te voeren dat de persoonlijke advocaat van Trump, die geen officiële regeringsfunctie heeft, helemaal op eigen houtje handelde.
  • Volgens Sondland was een groot aantal hooggeplaatste mensen in het Witte Huis "op de hoogte" van wat er speelde. Hij noemde onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, de waarnemend stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney en de voormalige nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.
  • De Republikeinen vallen Sondlands verklaring aan als onbetrouwbaar, maar hij kon grote delen van zijn verklaring staven met documenten. Ook de verklaringen van andere getuigen sluiten aan bij die van hem.
  • President Trump zegt Sondland amper te kennen en verwijst naar een gesprek waarin hij Sondland vertelde "niets" van de Oekraïners te willen, inclusief "een quid pro quo". Dat laat buiten beschouwing dat dit gesprek plaatsvond nadat de klokkenluidersklacht die tot dit afzettingsonderzoek leidde al bekend was in het Witte Huis. Ook is het geen weerlegging van andere elementen uit Sondlands verklaring, die hem naar eigen zeggen deden beseffen dat Trump wel degelijk pressie uitoefende voor eigen gewin.
woensdag 20 november om 21:40
Met het einde van deze hoorzitting, sluiten we dit liveblog. Van inzichten die voortvloeien uit de tweede hoorzitting van vandaag zullen we verslag doen in onze reguliere berichtgeving. Morgen ben ik bij jullie terug voor de hoorzitting van Fiona Hill, oud-directeur Europese en Russische Zaken bij de Nationale Veiligheidsraad. Die begint volgens de planning van het Huis om 15.00 uur Nederlandse tijd. 

Voor nu hartelijk bedankt voor je aandacht en voor de vragen en andere berichten die wij van jullie hebben ontvangen. Een fijne nacht toegewenst!
woensdag 20 november om 21:35
"Dit is een doorslaggevend moment in ons onderzoek", zegt Schiff tegen Sondland. "En het bewijs dat u naar voren heeft gebracht, is zeer significant en zorgwekkend." Hij zegt dat hij de belangrijkste elementen uit Sondlands openingsverklaring van vandaag zal samenvatten voor Amerikanen die niet in de gelegenheid waren de hoorzitting te volgen.
woensdag 20 november om 21:32
Nunes krijgt het eerste slotwoord. De Democraten hebben zich vandaag weer lekker kunnen bezighouden met hun "belachelijke samenzweringstheorie", zegt hij. Nunes heeft er duidelijk niet veel zin meer in, hij hakkelt zich een weg door zijn gebruikelijke beschuldigingen aan het adres van de oppositie. Sondland, Volker en Perry - de 'three amigos' - waren geen 'irregulier kanaal', zegt Nunes, maar voerden gewoon normaal buitenlandbeleid uit.

Ook het gesprek waarin Trump tegen Sondland zei: "Ik wil niets, ik wil niets, ik wil geen quid pro quo" komt weer voorbij. "Niks van wat we hebben gehoord, versterkt de claim dat de president ongepast te werk is gegaan ten aanzien van Oekraïne."

Nunes noemt de klokkenluider, de samenzweringstheorie over samenwerking tussen de Democraten en Oekraïne in 2016 en de onbewezen aantijgingen tegen de Bidens.
woensdag 20 november om 21:12
Democraat Peter Welch is nu aan het woord. Alle Republikeinen in het comité hebben hun zegje gedaan, dus na Welch volgen nog drie Democraten. Dan komen voorzitter Schiff en Republikein Devin Nunes elk met een korte slotverklaring en zit de hoorzitting erop.
woensdag 20 november om 21:05
Sondland kreeg van Democraat Joaquin Castro de vraag of het gepast is dat een president de leider van een ander land vraagt een van zijn politieke rivalen te onderzoeken. 

"De president zou geen politieke rivaal moeten laten onderzoeken in ruil voor een quid pro quo", zei Sondland.

De Democraten halen een beruchte persconferentie naar boven. Witte Huis-stafchef Mick Mulvaney zei tijdens die bijeenkomst dat de militaire hulp aan Oekraïne inderdaad samenhing met de door Trump gewenste onderzoeken en zei tegen de critici dat ze daar maar mee moesten leren leven. Een paar uur later trok Mulvaney die verklaring weer in.
woensdag 20 november om 21:02
Inmiddels zijn we een half uur voorbij de geplande starttijd van de tweede hoorzitting van vandaag, waar Defensie-ambtenaar Laura Cooper en assistent-staatssecretaris voor Politieke Zaken David Hale zullen getuigen. Mogelijk kan Cooper meer inzicht bieden in de gang van zaken rond de bevroren militaire hulp ter waarde van 391 miljoen dollar, maar het moge duidelijk zijn dat de grootste klappers van de dag afkomstig zijn uit de getuigenis van EU-ambassadeur Sondland.
woensdag 20 november om 20:43
Democraat Eric Swalwall confronteert Sondland met de verklaring die Donald Trump eerder vandaag over hem aflegde. De president zei Sondland niet echt te kennen en bijna nooit te hebben gesproken. "Dit is niet een man die ik goed ken", aldus Trump. Klopt dat?", vraagt Swalwell aan Sondland.
Sondland: "Dat hangt ervan af wat u bedoelt met 'goed kennen'. We zijn niet goed bevriend. We hebben een professionele, vriendelijke werkrelatie."
Swalwell: "En in die relatie weet hij wie u bent en heeft hij vaak met u gesproken?"
Sondland: "Wat is vaak?"
Swalwell: "Nou, u zei zeker twintig keer."
Sondland: "Als dat vaak is, dan was het vaak."
Swalwell: "U gaf 1 miljoen dollar aan zijn inauguratiefonds, toch?"
Sondland: "Ik kocht een vipkaartje voor de inauguratie."
Swalwell: "Dat kost een hoop geld, toch?"
Sondland: "Dat kost een hoop geld."
woensdag 20 november om 20:39
woensdag 20 november om 20:35
Martin vraagt: Deze hele affaire lijkt op één grote poppenkast. De hoorzittingen worden live uitgezonden en personen die gelinkt zijn aan het onderzoek gebruiken veelvuldig sociale media om getuigenissen tegen te spreken, getuigen te intimideren of te beïnvloeden. Wordt hier ook nog naar gekeken en worden de socialemediaberichten ook nog meegenomen in het verdere onderzoek? 

Antwoord: De Democraten stellen onder meer dat president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan intimidatie van een getuige met zijn berichten over oud-ambassadeur Marie Yovanovitch, tijdens een hoorzitting vorige week. Ze laten er weinig twijfel over bestaan dat het justitiecomité, dat straks de formele aanklachten tegen Trump moet formuleren, vanwege dat incident en andere, vergelijkbare incidenten mogelijk ook met een aanklacht wegens belemmering van de rechtsgang zal komen. Wat betreft de socialemediaberichten waar jij het over hebt, is de kous dus zeker nog niet af.
woensdag 20 november om 20:29
Sondland vertelde net aan de Republikein Mike Conway dat hij en zijn familie zijn bedreigd sinds zijn rol in de Oekraïneaffaire breder bekend werd. Dat gebeurt vooral in "talloze e-mails aan mijn echtgenote", zei hij. "Onze hotels worden geblokkeerd door demonstranten en geboycot."

Conway beschuldigde de Democraat Earl Blumenauer uit Sondlands thuisstaat Oregon ervan een bullebak te zijn. Blumenauer riep op tot een boycot van Sondlands hotels. 

Democraat Jackie Speier zei dat het ironisch is dat een Republikein iemand daarvoor veroordeelt. "We hebben het hier de hele tijd over hoe de president zich als een bullebak gedroeg om iets wat hij wilde voor elkaar te krijgen."
woensdag 20 november om 20:24
Schiff met een punt van orde. De meeste mensen die erop uit zijn iemand om te kopen, zeggen niet hardop dat ze iemand zoeken om om te kopen, zegt hij. Volgens de Democratische voorzitter proberen de Republikeinen het te doen voorkomen alsof de president alleen verantwoordelijk kan worden gehouden als hij dat wel heeft gedaan.
woensdag 20 november om 20:18
woensdag 20 november om 20:12
Republikein Mike Turner vestigt de aandacht op het feit dat Sondland met zijn antwoorden in een cirkeltje draait en hij zichzelf regelmatig tegenspreekt. Turner hamert op een van de zwakkere punten van Sondlands verklaring: zijn aanname dat Trump de 391 miljoen dollar aan militaire hulp linkte aan de door hem gewenste onderzoeken.
woensdag 20 november om 20:09
woensdag 20 november om 20:01
Republikein Jim Jordan doet precies waarvoor hij tijdelijk in het inlichtingencomité is gezet: hij valt Sondland hard aan, als eerste van de ondervragers. Maar hoewel het luide volume van zijn stem duidelijk verschilt van hoe zijn collega's de getuige benaderden, is de inhoud van zijn argumenten al wel bekend.

"Wanneer gebeurde het?", begint hij. Sondland vraagt wat hij bedoelt. "Wanneer werden de onderzoeken aangekondigd?", schreeuwt Jordan. Hij heeft Sondland verder niet echt nodig om zijn punt te maken.

Op dat punt valt het een en ander af te dingen. De Republikeinen verwijzen als ze het gebruiken nooit naar het feit dat de Oekraïnekwestie in de openbaarheid kwam. Trump kwam vervolgens onder druk te staan - van beide partijen - om de militaire hulp aan Oekraïne niet langer vast te houden. Het is mogelijk dat die openbaarheid ervoor zorgde dat de quid pro quo niet kon worden voltooid.
woensdag 20 november om 19:57
Democraat Jim Himes vraagt of Sondland gelooft dat de president niks om Oekraïne geeft.
Sondland: "Ik denk dat dat te sterk gesteld is. De president had een slecht beeld van Oekraïne vanwege de redenen die zijn genoemd en het zou veel moeite kosten om hem te overtuigen."
woensdag 20 november om 19:54
woensdag 20 november om 19:49
De Republikeinse afgevaardigde John Ratcliffe heeft het woord gekregen. Waarschijnlijk zullen meer andere Republikeinen hun spreektijd doorschuiven naar Ratcliffe. Hij staat bekend als een felle ondervrager en een loyale verdediger van Trump.
woensdag 20 november om 19:48
Eileen Sullivan, Washingtoncorrespondent voor The New York Times, zegt: "We blijven praten over een quid pro quo. Een onderhandeling met 'voor wat, hoort wat' is niet ongebruikelijk in diplomatieke kringen." Het verschil zit volgens Sullivan in het volgende: de regering-Trump zette Oekraïne niet onder druk uit het landsbelang, maar om iets los te krijgen waar Trump persoonlijk baat bij zou hebben.
woensdag 20 november om 19:45
Tijdens de pauze werd minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens een persconferentie in Brussel bevraagd over de Oekraïnekwestie en de getuigenis van Sondland. Pompeo zei dat hij de hoorzitting niet heeft bekeken en niet van plan is terug te treden ten aanzien van het Amerikaanse Oekraïnebeleid. "Ik weet precies wat het Amerikaanse beleid rond Oekraïne was. Ik werkte daaraan mee en ben heel trots op wat we hebben bereikt."
woensdag 20 november om 19:42
De zaal stroomt weer vol. Uw verslaggever prikt in alle haast zijn laatste restje rijst weg, voorzitter Schiff hervat de zitting. Zowel de twaalf Democratische leden als de acht Republikeinse leden van het inlichtingencomité krijgen elk vijf minuten spreektijd, na Schiff en Nunes. De ervaring leert dat daar niet veel nieuwe informatie uit komt, maar dat de politici hun tijd vooral gebruiken om politieke punten te scoren of zichzelf in de kijker te spelen. Schiff neemt de eerste vijf minuten straks zelf voor zijn rekening, maar eerst een aantal huishoudelijke mededelingen.
woensdag 20 november om 19:08
Schiff last een lunchpauze van dertig minuten in. De advocaat van Sondland vraagt om een kortere pauze, omdat de ambassadeur van plan is later op de dag terug naar Brussel te reizen. Schiff zegt dat de afgevaardigden "hun best zullen doen om de pauze zo kort mogelijk te laten duren".
woensdag 20 november om 19:08
Amerikanen: Hoorzittingen gaan ons standpunt niet veranderen

Een grote meerderheid van de Amerikanen zegt dat niks wat ze mogelijk horen tijdens de hoorzittingen in het afzettingsproces tegen Donald Trump hun mening over dat proces zal veranderen. Dat is de conclusie van een recente peiling van de publieke omroepen NPR en PBS en de universiteit Marist in New York. De helft van de ondervraagden zegt het afzettingsonderzoek goed te keuren. Dat is ongeveer net zo veel als vorige maand, voordat de publieke hoorzittingen begonnen. De verhoudingen liggen ongeveer hetzelfde bij de vraag of Trump moet worden afgezet. Maar 65 procent van de respondenten zegt zich niet te kunnen voorstellen dat er tijdens het afzettingsonderzoek iets gebeurt wat hen van standpunt zal doen veranderen. Volgens 30 procent is dat wel mogelijk.
woensdag 20 november om 18:58
Het voelt alsof de grote onthullingen van vandaag al achter de rug zijn. Zowel de Democraten als de Republikeinen plukken aan verschillende onduidelijkheden uit de verklaring van Sondland, maar veel schot zit daar nog niet in. Nunes neemt de gelegenheid te baat om weer over de klokkenluider te beginnen. Als die had getuigd, zou Sondland zich niet hoeven te wagen aan zo veel speculatie, zegt hij. Sondland knikt vriendelijk met hem mee.
woensdag 20 november om 18:57
Rudy Giuliani schreef eerder op Twitter dat hij Sondland amper heeft ontmoet - wat niet strookte met wat hij daar eerder over heeft gezegd. Dat bericht heeft hij zojuist weer verwijderd.
woensdag 20 november om 18:54
De woordvoerder van het Witte Huis, Stephanie Grisham, heeft de volgende verklaring gegeven: 

"De verklaring van ambassadeur Sondland maakte duidelijk dat in een van de zeer weinige telefoongesprekken die hij met president Trump had, de president duidelijk zei dat hij 'niets wilde' van Oekraïne en keer op keer herhaalde: geen quid pro quo. In werkelijkheid was nooit sprake van een quid pro quo. De Amerikaanse hulp aan Oekraïne vloeide, er werden geen onderzoeken gestart en president Trump heeft president Zelensky ontmoet en met hem gesproken. De Democraten blijven achter spoken aan jagen."
woensdag 20 november om 18:50
woensdag 20 november om 18:47
Nunes is door zijn vragen heen en geeft het woord aan Castor. "We zullen proberen niet al onze spreektijd te gebruiken, als gebaar naar u", begint die.
woensdag 20 november om 18:44
woensdag 20 november om 18:41
De Democraten zijn voor nu klaar. De Republikeinen krijgen nu exact dezelfde tijd - 33 minuten - voor hun vragen.
woensdag 20 november om 18:40
Sondland heeft dan misschien schokkende onthullingen gedaan, die goed passen bij het verhaal dat de Democraten proberen neer te zetten, maar hij is verre van een ideale getuige voor de tegenstanders van president Trump. Zojuist zei hij dat niemand hem vertelde dat "de hulp ergens direct aan was verbonden", terwijl de teneur van de rest van zijn getuigenis luidt dat hij genoeg reden had om aan te nemen dat een aankondiging van onderzoeken een voorwaarde voor het ontvangen van de hulp was. 

Zowel de Democraten als de Republikeinen doen verwoede pogingen de beweringen van Sondland beter vast te pinnen. Sondland verklaart de onduidelijkheden onder meer door te verwijzen naar documenten die het Witte Huis weigert vrij te geven.
woensdag 20 november om 18:35
woensdag 20 november om 18:33
De Democratische jurist Dan Goldman gaat met Sondland door zijn correspondentie met topstukken uit het Witte Huis, zoals buitenlandminister Pompeo en vicepresident Pence. Sondland stelt dat zij op de hoogte waren van het alternatieve Oekraïnebeleid van het Witte Huis en wisten dat de militaire hulp aan dat land afhankelijk was gemaakt van een aankondiging van onderzoeken naar de Bidens en de Democraten.
woensdag 20 november om 18:30
Schiff: "Meneer Volker verklaarde gister dat hij een vergelijkbare openbaring had, bij gebrek aan een beter woord. Dit is wat hij zei: 'In retrospect, begrijp ik nu dat anderen het idee om mogelijke corruptie met betrekking tot een Oekraïens bedrijf, Burisma, zagen als equivalent aan het onderzoeken van de voormalige vicepresident Biden. Ik zag die twee dingen heel anders. Het eerstgenoemde zag ik als gepast en onopmerkelijk, het laatstgenoemde als onacceptabel. Achteraf gesproken, had ik dat verband anders moeten zien. En als ik dat had gedaan, zou ik mijn eigen bezwaren hebben geuit.' Somt dat uw standpunt ook op?"
Sondland: "Dat doet het."
woensdag 20 november om 18:25
woensdag 20 november om 18:10
De Republikeinse spreektijd van 45 minuten zit erop. Democraat en comitévoorzitter Adam Schiff bijt zoals gebruikelijk het spits af, maar nu kondigt hij aan dat hij zichzelf dertig minuten extra geeft om Sondland te ondervragen. Republikein Nunes krijgt die ook. Het is nog even afwachten hoe de Republikeinen die tijd zullen volmaken.
woensdag 20 november om 18:09
Castor: "U heeft geen documenten, u heeft geen notities, want die maakt u niet, en u heeft niet veel herinneringen - is dit niet de drie-eenheid van onbetrouwbaarheid?" 
Sondland: "Wat ik vandaag probeer te doen, is gebruikmaken van de beperkte informatie die ik heb om zo eerlijk mogelijk te zijn tegen u en de rest het comité. Nu die herinneringen zijn ververst door andere verklaringen, door wat sms'jes en e-mails waar ik nu toegang toe heb, kon ik volgens mij een hoop lacunes vullen."
woensdag 20 november om 18:04
woensdag 20 november om 18:00
Marleen Houtman heeft twee vragen: Is de positie van Mike Pence nu ook in gevaar? En in hoeverre zal deze verklaring de publieke opinie kunnen beïnvloeden?

Antwoord: Het antwoord op de eerste vraag hangt samen met het antwoord op de tweede. En dat moet ik je helaas schuldig blijven. Vooralsnog lijkt het afzettingsproces de gemiddelde Amerikaanse kiezer nog niet echt te raken. Dat kan veranderen, maar het is onmogelijk te voorspellen wat daar precies voor nodig is.

Mocht Trump uiteindelijk worden afgezet, dan is de aantijging dat Pence op de hoogte was van wat de president in Oekraïne probeerde te bereiken mogelijk zeer pijnlijk voor de vicepresident.
woensdag 20 november om 17:56
Castor stuurt naar een andere pijler van de Republikeinse strategie: er werden uiteindelijk geen onderzoeken gelanceerd en de militaire hulp aan Oekraïne werd vrijgegeven. Dan was er toch ook geen sprake van een quid pro quo

Die strategie is bekend uit voorgaande hoorzittingen. Toen reageerden de Democraten erop door vragen te stellen zoals: "Is poging tot moord een misdrijf?"
woensdag 20 november om 17:48
woensdag 20 november om 17:48
Toevallig zegt Sondland bijna op hetzelfde moment tegen jurist Steve Castor dat hij "veel gesprekken met de president" heeft gehad, over onderwerpen die niks met Oekraïne te maken hadden.
woensdag 20 november om 17:47
De Republikeinen proberen de verklaring van Sondland te ondergraven door hem te vragen welke directe bewijzen hij had als basis voor zijn aanname dat sprake was van een quid pro quo.

De president zelf heeft inmiddels ook een eerste reactie op de getuigenis van Sondland gegeven. Hij las een korte verklaring voor aan journalisten bij het Witte Huis. "Ik ken hem niet heel goed", zei hij over Sondland. "Ik heb niet vaak met hem gesproken. Dit is niet een man die ik goed ken. Hij lijkt op zich wel een aardige kerel."
woensdag 20 november om 17:44
De stafchef van vicepresident Mike Pence ontkent dat Pence in Warschau met Sondland sprak, zoals de ambassadeur heeft verklaard. 

"De vicepresident heeft nooit een gesprek gehad met Gordon Sondland over het onderzoeken van de Bidens, Burisma of de voorwaardelijke vrijgave van financiële hulp aan Oekraïne op basis van mogelijke onderzoeken. Ambassadeur Gordon Sondland is nooit alleen geweest met vicepresident Pence tijdens de trip naar Polen op 1 september. Deze vermeende discussie die ambassadeur Sondland zich herinnert, heeft nooit plaatsgevonden."

"Meerdere getuigen hebben onder ede verklaard dat vicepresident Pence nooit begon over Hunter Biden, de voormalige vicepresident Joe Biden, Crowdstrike, Burisma of onderzoeken in welk gesprek dan ook met Oekraïners of president Zelensky, voor, tijdens of na de ontmoeting op 1 september."

Sondland zei vandaag dat hij zijn zorgen over het bevriezen van de militaire hulp in samenhang met de door Trump gewenste onderzoeken besprak met Pence.
woensdag 20 november om 17:40
Sondland wordt bevraagd over een gesprek met Trump, waarin hij de president "een open vraag" stelde over wat hij van Oekraïne wilde. Volgens de ambassadeur zei de president dat hij niks wilde, geen quid pro quo, maar dat Oekraïne gewoon "het juiste" moest doen.
woensdag 20 november om 17:39
Castor: "Hoe wist u dat Giuliani voor Trump sprak?"
Sondland: "Nou, toen de president zei: 'Praat met mijn persoonlijke advocaat'. En Giuliani daarna zei: 'als de advocaat van de president'. Dus nemen wij aan dat het afkomstig is van de president."
Castor zegt dat er een verschil is tussen 'ga met Rudy praten' en 'praat met Rudy'. "Het was geen bevel, toch?", vraagt Castor.
Sondland: "We begrepen dat we met Rudy moesten praten om iets gedaan te krijgen met betrekking tot Oekraïne."
woensdag 20 november om 17:34
Nunes geeft het woord aan de Republikeinse jurist Steve Castor. Die zoomt meteen in op de directe link met Trump waar Sondland eerder vanaag over sprak. Hij vraagt hem of de president hem ooit persoonlijk heeft verteld dat hij onderzoeken eiste in ruil voor een Witte Huis-ontmoeting en militaire hulp. Nee, zegt Sondland. Het lijkt erop dat Castor de mogelijke rol van Trump wil minimaliseren.