Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de manier waarop het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller tot stand kwam.

Het onderzoek begon op een administratieve basis in mei. Het wordt nauwgezet gevolgd door justitieminister William Barr.

Nu het een strafrechtelijk onderzoek wordt, krijgt de aanklager die het leidt, John Durham, meer onderzoeksbevoegdheden. Hij kan dagvaardingen gebruiken om getuigen op te roepen en documenten op te vragen, een onderzoeksjury samenroepen en aanklachten opstellen.

Durham onderzoekt of het verzamelen van inlichtingen over de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016 op wettige basis gebeurde.

Trump trekt al sinds het begin van het Ruslandonderzoek in mei 2017 de aanleiding in twijfel. Volgens de president was het niet Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, maar hadden Democratische partijpolitieke motieven de overhand. Hij noemde het onderzoek van speciaal aanklager Mueller tientallen keren een "heksenjacht", tot maanden na het in maart 2019 tot een einde kwam.

The New York Times onthulde de ontwikkeling donderdagavond (Amerikaanse tijd) op basis van twee anonieme bronnen betrokken bij het onderzoek, waarna andere Amerikaanse media bevestiging kregen van hun eigen bronnen.

Critici hekelen het feit dat het ministerie van Justitie nu strafrechtelijk onderzoek doet naar zichzelf. Ze vrezen dat Trump het ministerie gebruikt om politieke tegenstanders aan te vallen.

Ruslandonderzoek nam twee jaar in beslag

Het Ruslandonderzoek vond bewijzen dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Samenzwering tussen het campagneteam van Trump en de Russen kon niet worden aangetoond.

In het tweede deel van het rapport zette het team van Mueller een tiental gevallen op een rij van mogelijke belemmering van de rechtsgang door Trump, die onder meer FBI-directeur James Comey ontsloeg in een poging het onderzoek een halt toe te roepen.

Mueller kwam bewust niet tot een standpunt over de vraag of Trump zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, omdat een zittende president volgens de voorschriften van het ministerie van Justitie niet kan worden vervolgd. De speciaal aanklager suggereerde dat het Congres zich moest buigen over eventuele vervolgstappen.