Dinsdag zijn ook in heel Duitsland boeren de straat op gegaan om tegen nieuwe milieumaatregelen te protesteren. In Bonn, waar het grootste protest plaatsvindt, zijn volgens de Duitse politie tweeduizend tractoren komen opdagen.

De trekkers vertrokken maandagavond en dinsdagochtend in grote groepen richting de stad. Volgens lokale media heeft dit tot "massaal" oponthoud op de weg geleid.

De Duitse politie riep de boeren op om calamiteitenroutes vrij te houden, omdat die werden geblokkeerd door tractoren.

Zesduizend boeren verzamelden zich vanmiddag bij het ministerie van Landbouw (die overigens lang niet allemaal op de tractor kwamen). De organisatie had rond de tienduizend boeren verwacht. Inmiddels zijn de eerste boeren weer vertrokken, meldt de Duitse politie op Twitter.

Ook in andere Duitse steden, waaronder Hannover, München, Berlijn, Stuttgart en Freiburg, zijn demonstraties georganiseerd.

Duitse boeren demonsteren in Bonn tegen een nieuw milieubeleid. (Foto: Reuters)

Duitse boeren protesteren tegen het Agrarpaket

Op sommige vlakken is het boerenprotest in Duitsland vergelijkbaar met de protesten in Nederland. Zo vinden ook de Duitse boeren dat ze door de politiek als boeman worden gezien, aldus Tagesschau.

Hoofdzakelijk protesteren de Duitse boeren echter tegen het Agrarpaket, de nieuwe milieumaatregelen van de bondsregering. Hierin staat dat het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat moet worden teruggedrongen om onder meer insecten te beschermen.

Bovendien moet er meer geld voor milieu- en klimaatbescherming komen en een dierenwelzijnslabel komen. De uitstoot van stikstof speelt bij de Duitsers geen rol.

De initiatiefnemers zeggen dat de maatregelen niet bij te benen zijn. Daarnaast zouden ze familiebedrijven in gevaar brengen.