Een Nederlands-Amerikaans samenwerkingsverband presenteert donderdag in de Amerikaanse plaats Charleston een groot plan om de stad op een duurzame manier te wapenen tegen water- en natuurgeweld. Een van de betrokken partijen is het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. Het project wordt met interesse gevolgd door meerdere grote steden aan de Amerikaanse oostkust die met dezelfde problemen worstelen.

De presentatie aan het gemeentebestuur van Charleston vormt een nieuwe mijlpaal in een hele reeks initiatieven in de VS van een groot watermanagementplatform waar Arcadis deel van uitmaakt.

Het samenwerkingsverband van ingenieurs en stedenbouwers probeert Amerikaanse steden te helpen structurele oplossingen te vinden tegen het toenemende natuurgeweld. Zo werden grote projecten ontvouwd in onder meer New Orleans en New York, steden die ook regelmatig gebukt gaan onder wateroverlast.

Ook de Nederlandse ambassade is actief betrokken bij het platform.

Miami bezoekt in november Amsterdam voor gesprekken

De Charleston-plannen van de 'Dutch Dialogues', zoals het project is gedoopt worden nauw gadegeslagen door andere Amerikaanse steden, bevestigt Arcadis-directeur Piet Dircke een bericht van het NOS Radio 1 Journaal.

"Veel stadsbesturen weten niet goed hoe ze de zeespiegelstijging en de steeds fellere orkanen het hoofd moeten bieden", legt hij uit. "De schade wordt steeds groter. Charleston is in dat opzicht ook voor ons een belangrijke testcase: een grote stad met veel oude architectuur en een grote medische campus."

Onder meer Miami heeft veel interesse in de "Nederlandse aanpak"; vertegenwoordigers van de stad komen in november naar Amsterdam voor gesprekken over mogelijkheden waar de metropool baat bij zou kunnen hebben.

'We hebben als Nederland veel ervaring'

Dircke spreekt van een "Deltaplan nieuwe stijl, waarbij we kijken naar de ruimtelijke implicaties van de overlast. Het gaat om vragen als: hoe kunnen we het water meer ruimte geven, en hoe kunnen we dijken op een mooie, verantwoorde manier in het landschap integreren? Dat zijn vragen waar we in Nederland veel ervaring mee hebben."

Over de exacte inhoudelijke invulling van de plannen voor Charleston kan Dircke niets zeggen tot de presentatie is geweest. Overigens is nog niet duidelijk op welke termijn de ideeën van Arcadis kunnen worden doorgevoerd; er zal eerst financiering voor moeten worden gevonden.

Veel lokale overheden in de VS nemen tegenwoordig zelf het heft in handen als het gaat om preventieve maatregelen tegen natuurrampen omdat een landelijke aanpak uitblijft. Een van de grote Amerikaanse klanten van Arcadis is het US Army Corps of Engineers, een instantie die vergelijkbaar is met Rijkswaterstaat in Nederland. Maar de laatste jaren weet ook het Amerikaanse bedrijfsleven Arcadis steeds beter te vinden.