De handel in giraffes en hun lichaamsdelen wordt voor de eerste keer in de geschiedenis gereguleerd. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt op de CITES-conferentie in Genève, meldt Reuters.

Tijdens deze conferentie, waarbij 183 landen aanwezig zijn, werd de giraffe voor het eerst in de geschiedenis van de vergadering besproken. De aanwezige landen stemden massaal voor regulering van de internationale handel. Alleen staten in het zuiden van Afrika, waaronder Botswana, wilden de giraffe uitsluiten van handelsregulatie.

De giraffe, al langer een beschermde diersoort, valt nu onder de Appendix II-regeling, die ervoor zorgt dat handel gereguleerd wordt. Daarmee valt het dier nog niet onder de zwaarste regeling; dat is namelijk Appendix I, de regeling die ervoor zorgt dat handel helemaal wordt verboden.

'De giraffe is de afgelopen jaren een beetje over het hoofd gezien.'

Het gaat de laatste decennia niet goed met de populatie van de giraffe. In de afgelopen dertig jaar is het aantal met 40 procent afgenomen tot 95.000. De vraag is dan ook waarom het dier nu pas op de CITES-agenda komt.

"De giraffe is de afgelopen decennia een beetje over het hoofd gezien", verklaart Henk Simons van de Nederlandse tak van de internationale unie voor natuurbescherming IUCN. "In 2015 werd er een inventarisatie van de populatie van giraffen gedaan. Toen kwam het pas een beetje onder de aandacht." Een jaar later kwam de giraffe dan ook meteen op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten van de IUCN.

Eer zijn verschillende oorzaken voor die terugloop van giraffen. "De belangrijkste is de afname van het leefgebied, bijvoorbeeld door de omzetting naar landbouwgebieden. Dat zie je eigenlijk in heel Afrika", legt Simons uit. Andere belangrijke oorzaken zijn volgens Simons stroperij en de handel in het vlees en de huiden van giraffen." Dat laatste moet worden verhinderd met de nieuwe CITES-regeling.