Na een pauze vanwege het risico op loodvergiftiging, worden de werkzaamheden rond de kathedraal Notre-Dame in Parijs maandag hervat. Er is nog een hoop puinruimen nodig, voordat kan worden begonnen met herbouwen.

Een aanzienlijk deel van de eeuwenoude kathedraal op het Île de la Cité ging op 15 april verloren tijdens een hevige brand, die uitbrak tijdens restauratiewerkzaamheden en zich vanuit het middenschip snel door het bouwwerk verspreidde. Het dak en de centrale torenspits van de Notre-Dame stortten in als gevolg van de brand.

De rest van de kathedraal - een van de belangrijkste symbolen van de Franse natie - kon ternauwernood worden gered.

Rond scholen in de buurt van de kathedraal werden verhoogde concentraties lood aangetroffen. Het gebied rond de Notre-Dame moest daarom grondig worden gereinigd. (Foto: Reuters)

Hogere concentratie looddeeltjes rond kathedraal

Het vuur deed honderden tonnen lood smelten. Looddeeltjes belandden daardoor in de lucht en in de grond. Uit onderzoek bleek de concentratie lood in de lucht mee te vallen, maar in het gebied direct rond de kathedraal en in de buurt van enkele scholen op de linkeroever van de Seine werd het metaal in de grond gevonden. Kinderen zijn veel vatbaarder voor loodvergiftiging dan volwassenen.

Een actiegroep met de naam Robin Hood beschuldigt de autoriteiten van laksheid en heeft een rechtszaak aangespannen. Er zou veel te laat zijn opgetreden om omwonenden en bezoekers te beschermen tegen loodvergiftiging.

Het gebied waar looddeeltjes in de grond werden aangetroffen, wordt gereinigd. En het bloed van meer dan 160 kinderen op scholen in de buurt werd getest op de aanwezigheid van lood, meldt Le Monde. 146 van hen hadden geen verontrustende waarden, 16 hadden kleine hoeveelheden lood in hun bloed en bij 2 kinderen was officieel sprake van loodvergiftiging. Zij hadden overigens geen medische behandeling nodig.

De kathedraal moet op verschillende plekken worden gestut en worden vrijgemaakt van puin, voordat het herbouwen kan beginnen. (Foto: AFP)

Bouwplaats hermetisch afgesloten

De Franse arbeidsinspectie zette de werkzaamheden rond de kathedraal op 25 juli stop om strengere beschermingsmaatregelen te treffen. De bouwplaats is hermetisch afgesloten; mensen die er werken moeten wegwerpkleding dragen en worden afgespoeld voordat ze naar buiten kunnen.

Voorlopig moet de kathedraal eerst nog structureel worden veiliggesteld en worden vrijgemaakt van puin. Zo worden luchtbogen gestut en worden boven en onder het kerkgewelf tijdelijke plafonds aangebracht om de afvoer van puin te vergemakkelijken. Oude steigers, die door de brand aan elkaar vast zijn gesmolten, moeten worden verwijderd.

Gemaskerde bouwvakkers bekijken de schade aan het dak van de Notre-Dame. (Foto: AFP)

Herbouwen start op z'n vroegst begin volgend jaar

Pas nadat die werkzaamheden zijn voltooid, kan de schade aan de eeuwenoude Notre-Dame worden opgemaakt. Een van de belangrijkste vragen daarbij is de toestand van de stenen: als die nat zijn, moeten ze worden vervangen. Naar verwachting kunnen de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden volgend jaar beginnen.

Het is al bekend dat de ingestorte toren, het dak, het skelet en 15 procent van de gewelven moeten worden herbouwd. Dat zal tot veel debat leiden; er moet bijvoorbeeld worden besloten of de kathedraal zo nauwgezet mogelijk in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht of dat er ruimte is voor moderne aanpassingen. Een ontwerp voor de bouw van de toren zal worden gekozen in een internationale wedstrijd voor architecten.

Twee maanden na de brand werd de eerste mis gehouden in een zijkapel van de Notre-Dame. Het bisdom hoopt spoedig weer gebruik te kunnen maken van het schip van de kathedraal, dat door de brand werd gespaard. (Foto: AFP)

Zo spoedig mogelijk weer missen in de kathedraal

Zodra het puin is geruimd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, wil het bisdom de Notre-Dame weer openen voor kerkgangers. Het schip van de kerk bleef onbeschadigd tijdens de brand en biedt genoeg ruimte om missen te houden. Ook wordt gesproken over het inrichten van een tijdelijke 'kathedraal' in een tent op het plein voor de Notre-Dame.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en het verloop van de bluswerkzaamheden loopt nog. De onderzoekers hebben al wel geconcludeerd dat geen sprake was van brandstichting. Het vuur was waarschijnlijk te wijten aan een elektrische storing of een smeulende sigarettenpeuk.

Een medewerker maakt een stuk puin schoon bij de Notre-Dame. (Foto: AFP)