Bij daders van Amerikaanse massaschietpartijen wordt gemiddeld 4,7 keer 'zorgwekkend gedrag' opgemerkt voordat zij hun daden plegen. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat bij zulke red flags voortaan wordt ingegrepen om een eventuele aanslag in de toekomst te voorkomen. In de afgelopen jaren is bij jonge daders al regelmatig ingegrepen, maar dat kon hen niet weerhouden van hun daad, meldt The Washington Post.

De afgelopen jaren deed de Amerikaanse FBI onderzoek naar opvallend gedrag van massaschietpartijdaders voorafgaand aan hun misdrijf. Daaruit bleek dat bij alle 63 onderzochte schutters zorgwekkend gedrag was opgemerkt, gemiddeld zo'n vier á vijf keer.

In de meeste gevallen ging het om psychische problemen (bij 62 procent), opvallende interactie met anderen (57 procent) of het verklappen van van hun plannen (56 procent). Ook zaken als bedreigingen, woede, agressie en tegenvallende resultaten op school of werk werden vaak opgemerkt.

Van de 24-jarige Connor Betts, die zeker negen mensen doodde bij een schietpartij in de staat Ohio, was bekend dat hij zich de afgelopen jaren agressief gedroeg tegenover vriendinnen, fantaseerde over het plegen van moorden en een lijst met mogelijke slachtoffers bijhield.

Leraren of schoolgenoten merken gedrag eerder op

Bij minderjarige daders wordt het gedrag doorgaans vaker door leraren of schoolgenoten opgemerkt dan door familieleden. Bij meerderjarigen valt het meestal de partner of huisgenoot op. In die gevallen wordt het gedrag echter lang niet altijd gemeld: naasten vinden het vaak lastig te geloven dat hun geliefde tot zoiets in staat zou zijn.

Onderwijzers zijn hier beduidend beter in, maar dat wil nog niet zeggen dat hun meldingen ook altijd een massaschietpartij kunnen voorkomen. Minstens zeventien staten, waaronder Texas en Florida, hebben wetten aangenomen die scholen verplichten om probleemscholieren die bepaalde dreigementen hebben geuit te monitoren en een speciaal programma te laten volgen om geweld te voorkomen.

Monitoring eindigt na diploma-uitreiking

Deze programma's eindigen echter meestal als de scholier zijn of haar diploma haalt. "Veel kinderen worden op de middelbare school begeleid, maar hebben geen hulp of veiligheidsnet als ze van school af gaan", aldus forensisch psycholoog Dewey Cornell, onderwijshoogleraar aan de University of Virginia, in The Washington Post.

Dit terwijl de grootste kans op serieus geweld "in de late tienerjaren of vroeg in iemands tijd als twintiger, dus na het verlaten van de middelbare school" is.