Oostenrijk verbiedt als eerste land in Europa het chemische middel glyfosaat. De stof, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kanker kan veroorzaken, zit in de wereldwijd veel verkochte onkruidverdelger Roundup.

Oostenrijk loopt voorop in Europa als het gaat om biologische landbouw. Een kwart van alle landbouw is organisch, veel meer dan het EU-gemiddelde van 7 procent per land. Dit is een van de belangrijkste redenen om Roundup en glyfosaat te verbieden.

Met het besluit gaat Oostenrijk in tegen Europese wetgeving. De EU besloot in 2017, ondanks veel weerstand tegen het middel, dat glyfosaat zeker tot 2022 is toegestaan in Europa. Daarna beoordeelt de EU opnieuw of het middel al dan niet schadelijk is.

Discussie over de mogelijk negatieve effecten van glyfosaat is er al zeker sinds 2005. Maar de stof is nog meer ter discussie komen te staan nadat de WHO glyfosaat had opgenomen in de lijst van stoffen die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor de mens.

WHO: Glyfosaat kan kanker veroorzaken

De WHO heeft alleen geoordeeld of het mogelijk is dat glyfosaat kanker veroorzaakt. De organisatie heeft geen uitspraken gedaan over hoe groot de kans is dat iemand kanker krijgt na blootstelling aan glyfosaat en welke dosis nog wel veilig zou zijn.

De Europese voedselautoriteit EFSA concludeerde in 2015 dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat vanwege kankerverwekkende eigenschappen een risico vormt voor de mens. In 2017 heeft de Europese chemiekoepel ECHA glyfosaat na een analyse niet als kankerverwekkend geclassificeerd.

In Nederland is Roundup gewoon toegestaan

In Nederland werd in 2015 een poging ondernomen om het middel te verbieden. Maar de overheid is van mening dat glyfosaat en Roundup niet schadelijk is, zolang het maar op de juiste manier wordt gebruikt.

Ook in de VS is het middel toegestaan, maar hier lopen inmiddels verschillende rechtszaken van mensen die claimen kanker te hebben gekregen door het gebruik van Roundup. In totaal zijn er meer dan elfduizend zaken aangespannen tegen producent Bayer waarin het middel een rol speelt.