Aan het einde van deze eeuw wonen er bijna 11 miljard mensen op aarde, blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties over de groei van de wereldbevolking.

Desondanks zal het tempo waarmee de wereldpopulatie groeit wel dalen. Bovendien moeten landen zich volgens de VN aanpassen aan de gevolgen van een vergrijzende bevolking.

Op dit moment wonen er 7,7 miljard mensen op aarde. Halverwege deze eeuw, in 2050, zal dit aantal vermoedelijk met twee miljard zijn gegroeid.

De bevolkingsgroei zal van alle landen op de wereld het sterkst zijn in India. Rond 2027 zal het land China aflossen als het meest bevolkte land ter wereld. Samen met acht andere landen zal India tussen nu en 2050 verantwoordelijk zijn voor ruim de helft van de geschatte mondiale bevolkingsgroei.

Na India groeit de bevolking het hardst in Nigeria, Pakistan, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Egypte en de Verenigde Staten. De bevolking van Sub-Saharaans Afrika, ook wel Afrika ten zuiden van de Sahara-woestijn, zal naar verwachting in 2050 zijn verdubbeld.

Vruchtbaarheidscijfer zal komende jaren blijven afnemen

De groei kan volgens het rapport echter worden afgezet tegen een teruglopend vruchtbaarheidscijfer, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw. In 1990 werden er mondiaal gemiddeld 3,2 kinderen per vrouw geboren. Inmiddels is dit afgenomen tot 2,5 geboorten per vrouw en in 2050 zal dit cijfer zijn gedaald tot 2,2 geboortes.

Volgens de VN is een mondiaal geboortecijfer van 2,1 geboorten per vrouw noodzakelijk om bevolkingskrimp op de lange termijn in een land te voorkomen. Dit cijfer staat los van het immigratiecijfer.

In steeds meer landen is de bevolkingsomvang op dit moment aan het dalen. Sinds 2010 hebben 27 landen in de wereld te maken met een bevolkingsafname van ten minste 1 procent. Volgens het rapport zal dit aantal in 2050 zijn uitgebreid naar 55 landen.

Emigratie versterkt in sommige landen bevolkingskrimp

In sommige landen wordt de dalende bevolkingsomvang versterkt door hoge emigratiepercentages. Zo kennen Bangladesh, Nepal en de Filipijnen de grootste emigratiestromen vanwege de buitenlandse vraag naar arbeidsmigranten. Myanmar, Syrië en Venezuela zijn de landen waar de meeste mensen vertrekken vanwege geweld, onveiligheid of gewapende conflicten.

Wit-Rusland, Estland en Duitsland zijn landen die eruit springen wat betreft de bevolkingskrimp die de komende jaren wordt opgevangen door immigratie.

De bevolking groeit het snelst in arme landen. Volgens vicesecretaris-generaal Liu Zhenmin, van het ministerie van Economische Zaken en Sociale Zaken van de VN, brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee. Volgens hem dient het rapport als een "routekaart" voor waar extra actie ondernomen moet worden op het gebied van onder andere hongerbestrijding, het verbeteren van de gezondheidszorg en onderwijs.