De Britse hulporganisatie Oxfam heeft volgens een onafhankelijke onderzoekscommissie niet goed gehandeld toen de organisatie signalen kreeg van seksueel misbruik in Haïti na de aardbeving van 2010. Volgens de Independent Commission moet een cultuurverandering binnen de organisatie dergelijke toestanden in de toekomst voorkomen.

In een anderhalf jaar durend onderzoek (pdf) is gebleken dat Oxfam beschuldigingen over medewerkers niet goed afhandelde.

Zo zijn er voorbeelden dat de leiding zou hebben vernomen dat vrouwen zwanger waren geworden van medewerkers van de hulporganisatie. Deze beschuldigingen werden genegeerd. In één geval zou een medewerker ontslagen zijn, maar werd verder geen actie ondernomen.

Volgens het onderzoek waren er meerdere vormen van seksuele uitbuiting in Haïti. Zo kregen vrouwen hulp aangeboden in ruil voor seks, terwijl ze überhaupt al recht op deze hulp hadden.

Straffen voor vrouwen die weigerden

Vrouwen die weigerden, werden gestraft. Zo kregen ze minder hulp of werd hun man ontslagen. Vrouwen die minder aantrekkelijk werden geacht, moesten volgens getuigen langer in de brandende zon wachten op hulpgoederen.

De vrouwen kregen ook geen psychologische ondersteuning aangeboden na meldingen van seksuele uitbuiting.

Hulporganisatie ondernam al actie

Oxfam heeft al actie ondernomen, zo onderschrijft de commissie. Toen bleek dat medewerkers tijdens de hulpoperatie na de aardbeving jonge prostituees hadden ingehuurd voor seksfeesten, werden onder meer disciplinaire maatregelen tegen een aantal medewerkers genomen.

De hulporganisatie noemt het rapport "pijnlijk", maar "erg welkom". Oxfam zegt de aanbevelingen van de commissie over te nemen.