Geen enkel land ter wereld ligt op schema om in 2030 gendergelijkheid te bereiken, blijkt uit de nieuwe wereldwijde index die vooruitgang meet op dit gebied. Nederland scoort relatief goed.

Eind september 2015 ondertekenden 193 landen de zeventien opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties die tegen 2030 moeten zijn behaald, waarvan dit er een is.

Voor de index zijn 129 landen beoordeeld op 51 punten van veertien doelstellingen. Deze doelen verwijzen naar specifieke gendergelijkheid of raken onderwerpen die een onevenredig effect kunnen hebben op de positie van vrouwen, bijvoorbeeld of ze toegang hebben tot internet of schoon drinkwater.

De landen konden 0 tot 100 scoren. Hoe hoger de waarde, hoe meer het land doet om de doelstelling te halen.

Volgens het onderzoek boeken landen met een score van 90 of meer uitstekend vooruitgang, terwijl landen met een score van 59 of lager zeer weinig vooruitgang boeken. Geen enkel land, ook de Scandinavische landen die op dit gebied ver ontwikkeld zijn, scoorde boven de 90.

Nederland staat op vijfde plaats in index

Maar 21 landen scoorden 80 of hoger. Nederland staat op de vijfde plaats met een score van 86.8. Alleen in Finland (88,8), Zweden (88,0), Noorwegen (87,7) en Denemarken (89,3) wordt er meer gedaan aan gendergelijkheid.

Landen in conflictgebieden, zoals Tsjaad (33,4), de Democratische Republiek Congo (38,2), Congo (44,0) en Jemen (44,7) scoren het slechtst.

Uit de index blijkt dat 2,8 miljard meisjes en vrouwen momenteel in landen leven die niet genoeg doen om hun positie te verbeteren. De gemiddelde totaalscore voor de 129 landen, waar 95 procent van de vrouwen en meisjes te wereld woont, was 65,7.

De grote struikelblokken waar de meeste landen over vallen, zijn de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het parlement, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en gendergerelateerd geweld.

De SDG-genderindex is ontwikkeld door de samenwerkingsorganisatie Equal Measures 2030.

Zuid-Koreaanse oudere vrouwen in hun lokaal met klasgenootjes. Door de vergrijzing en verstedelijking kampen scholen in landelijke regio's met een leerlingentekort. Als oplossing krijgen oudere vrouwen die vroeger geen onderwijs mochten volgen vanwege hun gender les. (Foto: AFP)