Botswana, het land met de grootste olifantenpopulatie in de wereld, heeft het verbod op de jacht op de dieren opgeheven. Dat gebeurde nadat een regeringscommissie dat had voorgesteld na overleg met onderzoekers en jagers en wekenlange hoorzittingen over het onderwerp.

In een verklaring zegt de regering dat het vrijgeven van de jacht op een "ordelijke en ethische manier" geschiedt en in lijn is met de wet en regels.

Sinds 1991 is het aantal olifanten in Botswana bijna verdrievoudigd tot 160.000. Het dunbevolkte Afrikaanse land voerde in 2014 het verbod op olifantenjacht in.

Het zijn vooral boeren die klagen over de nadelige gevolgen van de grote olifantenpopulatie.

De grootste klacht is dat de dieren schade veroorzaken aan de oogst en dorpsbewoners doden. Critici denken dat de regering het jachtverbod opheft om stemmen te winnen op het platteland.