De Zwitsers zouden zondag in een referendum voor een aanscherping van de wapenwet hebben gestemd. Volgens het onderzoeksinstituut gfs.bern is het percentage ja-stemmers waarschijnlijk hoger dan 60 procent.

Onder meer het bezit van halfautomatische wapens zou, op enkele uitzonderingen na, volgens de nieuwe wet niet langer zijn toegestaan. Bijvoorbeeld sportschutters zouden dergelijke wapens nog wel mogen bezitten.

De nieuwe wet vloeit voort uit de antiterreurmaatregelen die de Europese Unie heeft genomen. Zwitserland is geen lid van de EU, maar moet de richtlijn wel toepassen, omdat het land deel uitmaakt van de Schengenzone.

De wapenlobby en wapenliefhebbers hadden het referendum afgedwongen. Zij zijn van mening dat de goedkeuring van de strengere Europese wapenwet het schieten als populaire sport in gevaar brengt.

De tegenstanders van de herziene wet hadden in januari 125.000 handtekeningen verzameld. Er zijn 50.000 handtekeningen nodig voor een referendum.