Nederland en Rusland hebben een schikking getroffen in de zaak die draait om het enteren van een schip van Greenpeace in 2013. De organisatie krijgt een schadevergoeding van 2,7 miljoen euro.

In september 2013 werd het schip, de Arctic Sunrise, door Rusland aan de ketting gelegd tijdens een campagne.

De activisten aan boord en twee freelance journalisten werden opgepakt en twee maanden vastgehouden. In totaal ging het hier om dertig mensen.

Een arbitragetribunaal oordeelde in 2015 dat Rusland verkeerd had gehandeld en het schip onwettig had geënterd. In 2017 werd ook geoordeeld dat Rusland een schadevergoeding van 5,4 miljoen euro met rente moest betalen, waarvan het grootste gedeelte naar de milieuorganisatie moest gaan voor de geleden schade.

Ministers 'erkennen demonstratierecht'

Nu is dus bekend geworden dat Greenpeace inderdaad een flink bedrag krijgt. Het is niet bekend of Rusland een bedrag heeft moeten betalen aan Nederland. Dit wil het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd niet melden aan NU.nl.

In een gezamenlijke verklaring van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Russische ambtsgenoot Sergey Lavrov wordt gemeld dat beide landen het recht van demonstratie op zee erkennen.