De eigenaar van de kerncentrale Fukushima is begonnen met het afvoeren van de kernbrandstof uit de reactor die in 2011 smolt en ontplofte als gevolg van een tsunami.

De kernbrandstof moet heel voorzichtig uit het bassin in de derde, besmette reactor worden verwijderd. Deze lastige klus gaat vermoedelijk twee jaar duren, meldt BBC News maandag.

Als dit is gebeurd, dan staat het schoonmaken en verwijderen van de gesmolten nucleaire kern op de agenda. Maar deze fase start pas op z'n vroegst in 2021.

Het afvoeren van de kernbrandstof zou eigenlijk al een aantal jaar geleden al gebeuren. Maar de operatie werd onder meer bemoeilijkt door puin op het terrein als gevolg van de aardbeving.

Meer dan vijfhonderd cilinders moeten worden verplaatst

In totaal moeten meer dan vijfhonderd radioactieve cilinders met op afstand bedienbare apparatuur in containers worden geplaatst. Deze worden vervolgens naar een ander bassin met water verplaatst. De cilinders mogen niet breken, omdat er dan radioactieve gassen kunnen vrijkomen.

In maart 2011 ontploften de drie reactoren van de centrale als gevolg van een tsunami. Grote hoeveelheden radioactief materiaal verspreidden zich in de omgeving. Meer dan 160.000 mensen moesten hun huis verlaten.

Deel inwoners uit nabijgelegen dorp keerde terug

Sommige voormalige bewoners van het gebied rond de kerncentrale Fukushima zijn vorig week, acht jaar na de kernramp, naar hun woningen teruggekeerd.

Het gaat om voormalige inwoners van het dorp Okuma dat een paar kilometer naast Fukushima ligt. Het stralingsniveau is daar de afgelopen weken flink gedaald, doordat de overheid zich had ingezet om het gebied te ontsmetten.

Veel inwoners willen niet meer in de buurt wonen

Bijna de helft van de toenmalige inwoners van Okuma kan terugkeren. De rest van het dorp en het naastgelegen Futaba zijn nog niet schoon genoeg. Dorpen op een grotere afstand van de centrale zijn al eerder vrijgegeven.

Het is overigens maar de vraag of alle voormalige inwoners willen terugkeren naar Okuma. Iets minder dan vierhonderd mensen hebben laten weten hun leven in het dorp weer op te willen pakken.