Indonesische autoriteiten hebben vrijdag hun eerder op de dag uitgegeven melding, waarin gewaarschuwd werd voor een mogelijke tsunami, weer ingetrokken. De waarschuwing duurde veertig minuten.

Toch geven de autoriteiten omwonenden het advies om naar hoger gelegen gebieden te evacueren.

De tsunami zou kunnen volgen op de zware aardbeving die vrijdagochtend plaatshad. Die beving had een magnitude van 6.8. Er waren geen meldingen van schade of slachtoffers door de aardbeving.

In 2018 werd Sulawesi ook opgeschrikt door een aardbeving en een tsunami. Er vielen toen meer dan drieduizend doden.

Een tsunami wordt vaak veroorzaakt door een aardbeving onder water. Als twee aardplaten tegen elkaar botsen, komt een grote golf omhoog.