De Europese Unie trekt 12 miljoen euro extra uit voor slachtoffers van de cycloon Idai, die medio vorige maand verwoesting aanrichtte in de Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi.

Het geld is bedoeld voor humanitaire hulp en komt boven op de 3,75 miljoen euro aan noodsteun die direct na de overstromingen werd vrijgemaakt.

7 miljoen euro is bestemd voor Mozambique, waar een kleine twee miljoen mensen dringend behoefte hebben aan onderdak, voedsel en zorg. Daarnaast is veilig water van groot belang vanwege de grootschalige uitbraak van met name cholera.

In Zimbabwe, waar 4 miljoen euro voor beschikbaar is, hebben de overstromingen de voedselcrisis versterkt. Die raakt bijna drie miljoen mensen. Het natuurgeweld heeft in Malawi 860.000 mensen getroffen. Van deze groep heeft een op de tien geen huis meer. Voor dat land is 1 miljoen euro extra gereserveerd.

Nederland stuurt team met waterexperts

Los van de EU-hulp hebben veel lidstaten hulp aangeboden, waaronder acht teams met specialisten, reddingsmaterieel en hulpgoederen. De EU financiert drie kwart van de transportkosten van bijna 4 miljoen euro. Nederland heeft een team waterexperts gestuurd.

Als gevolg van de cycloon zijn meer dan 840 mensen overleden. Zeker negentienhonderd mensen raakten gewond.