De mormoonse kerk in de Verenigde Staten heeft donderdag bekendgemaakt dat kinderen van lhbt-koppels vanaf nu gedoopt mogen worden. Ook worden huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht niet langer als "afvalligheid" gezien.

Wel zijn huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen nog een "overtreding" van de leefregels van de kerk.

De mormoonse kerk stelt dat hiermee niets aan de overtuigingen van de geloofsgemeenschap verandert, maar dat de kerk met de aanpassing wil openstaan voor alle soorten families.

"We moeten meer begrip en compassie tonen en mensen meer laten begrijpen. We willen de haat en minachting, die tegenwoordig zo alom vertegenwoordigd zijn, verminderen", staat in de verklaring.

Koppels van hetzelfde geslacht kunnen hun kind ook laten zegenen door een priester van de mormoonse kerk.

De mormoonse kerk heet eigenlijk de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Mormonen zijn in maatschappelijk opzicht conservatief en zien de Bijbel als het onfeilbare woord van God.