De Europese Commissie heeft Italiaanse cijfers over het begrotingstekort in dat land niet gecontroleerd voordat werd besloten het land geen boete te geven, is woensdag bevestigd door documenten die openbaar zijn gemaakt op verzoek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Omtzigt concludeert dat de Europese Commissie te coulant is geweest voor Italië.

In een kamerbrief van minister Wopke Hoekstra van Financiën werden eerder al vraagtekens gezet bij het feit dat de Europese Commissie "eerst uitgaat van haar eigen raming en op basis hiervan haar opinie over de begroting formuleert, en dan uiteindelijk een ander besluit neemt op basis van de raming van Italië zelf".

Het is namelijk gebruikelijk dat de Europese Commissie de begrotingsplannen van lidstaten doorrekent op basis van eigen voorspellingen, om gelijke behandeling te garanderen.

Italië diende vorig jaar een begroting voor 2019 in waardoor de staatsschuld, die nu al ruim twee keer zo groot is als toegestaan, nog verder oploopt. Onder zware druk uit Brussel stelden de Italianen hun plannen licht bij, waarop de begroting alsnog werd goedgekeurd.

Miljarden aan uitgaven als eenmalig opgevoerd

Uit de toelichting blijkt onder meer dat Italië miljarden aan uitgaven als eenmalig mocht opvoeren, zodat ze niet meetelden voor het tekort. Het gaat om geld dat wordt besteed aan vernieuwing van een brug in Genua die vorig jaar instortte en aan maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

Verder blijkt dat Italië omstreden vroegpensioenen slechts een paar maanden heeft uitgesteld. Daardoor kost die maatregel dit jaar minder, maar nemen de uitgaven volgend jaar alsnog sterk toe. Daarvoor bestaat "nog geen enkele dekking", aldus Omtzigt.

"Het is niet verbazingwekkend dat de commissie dit geheim wilde houden, maar het is onbegrijpelijk dat de landen daarmee akkoord gingen", vindt Omtzigt. Hij moest samen met andere Kamerleden veel moeite doen om de onderbouwing door de Europese Commissie boven tafel te krijgen. "Bizar dat het drie maanden duurde."