De hoogste VN-chef voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, heeft Brunei aangesproken op de voorgenomen invoering van de shariawet. Het sultanaat wil op korte termijn wetten invoeren die onder meer gebieden dat lhbt's die seks hebben gestenigd moeten worden.

Ook kan de rechtbank als de wetten worden ingevoerd, de doodstraf opleggen voor verkrachting, overspel, seks voor het huwelijk, het plegen van een overval of het beledigen van de profeet Mohammed.

Vrouwen die abortus plegen, krijgen publiekelijke zweepslagen en diefstal kan worden bestraft met het afhakken van een hand. Ook het bespreken van een ander geloof met moslimkinderen wordt in de wet genoemd als een strafbaar feit.

VN-commissaris Bachelet stelt dat Brunei, dankzij de olie-export een van de rijkste landen ter wereld, door het invoeren van de omstreden nieuwe regels de internationale mensenrechten met voeten treedt. "Het zijn draconische wetten die een enorme achteruitgang betekenen voor de mensenrechten in Brunei", stelt zij.

De PvdA-Kamerleden Kirsten van den Hul en Lilianne Ploumen hebben meteen Kamervragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze willen weten hoe de internationale druk die sinds 2014 wordt uitgeoefend op het land eruit ziet en welk effect die heeft.

Ook mogen de ministers aan de Kamer uitleggen of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de Sultan de wetgeving per 3 april invoert en of Nederland samen met internationale partners een politiek statement wil maken waarin de voorgenomen wetgeving wordt afgekeurd.

Politici in Europa en VS spraken zich al uit tegen het voornemen

De VN heeft in 1989 een protocol aangenomen dat de afschaffing van de doodstraf voorschrijft. Dit protocol is door de meeste westerse landen geratificeerd. Internationale rechtsregels stellen dat de doodstraf alleen mag worden uitgevoerd na een eerlijk proces en tegen de "meest ernstige misdrijven".

Bachelet noemde maandag vooral de doodstraf die de shariawetten toestaat "volstrekt disproportioneel, vooral tegenover mensen die toch al weinig rechten hebben in Brunei".

De aankondiging van het doorvoeren van de nieuwe wetten leidde de afgelopen week al tot veel internationale kritiek. Veel politici in de VS en Europa hebben zich uitgesproken tegen de plannen. De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden noemde het voornemen van Brunei "ijzingwekkend en immoreel".

'Toeristen hoeven niets te vrezen in Brunei'

De staat in Zuidoost-Azië telt een kleine half miljoen inwoners. In Brunei bestaat al een shariarechtbank die familiezaken afhandelt.

De sultan is al jaren bezig de shariawetten door te voeren, om daarmee de invloed van de islam in Brunei te schragen. De bevolking van Brunei bestaat voor twee derde uit moslims.

De premier stelde zaterdag in een reactie op de internationale commotie dat de nieuwe shariawetten de rechten van alle burgers eerbiedigen. De moefti, de belangrijkste religieuze overheidsambtenaar van Brunei, stelde eerder al dat buitenlanders Brunei niet hoeven te mijden vanwege de strenge wetgeving: "Geloof me als ik zeg dat met de sharia iedereen, ook toeristen, op de juiste wijze beschermd wordt."