De Europese grens- en kustwacht Frontex wordt uitgebreid tot tienduizend man in 2027. Over twee jaar moet de in Warschau gevestigde dienst er vijfduizend kunnen inzetten. Nu zijn het er nog ongeveer vijftienhonderd.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar donderdag een politiek akkoord over gesloten. Over de financiële dekking moet nog worden onderhandeld.

De grenswachters kunnen op verzoek van een lidstaat worden ingezet bij grenscontroles. Als dat op korte termijn moet gebeuren, kan een beroep worden gedaan op een "snellereactiepool". Het is aan het ontvangende 'gastland' om te bepalen of de grenswachters wapens mogen dragen.

Frontex krijgt verder een coördinerende rol bij het terugsturen van mensen die geen recht hebben op verblijf in Europa en de samenwerking met landen van herkomst.

Frontex werd in 2004 opgericht en moet het nu nog doen met ongeveer vijftienhonderd medewerkers die door de lidstaten zijn gedetacheerd. De Europese Commissie had voorgesteld om volgend jaar al op tienduizend medewerkers uit te komen.