Een hiv-patiënt in het Verenigd Koninkrijk is vrij van hiv na een succesvolle stamceltransplantatie. Het is de tweede keer dat zo'n ingreep tot volledige genezing heeft geleid.

De man onderging drie jaar geleden een behandeling waarbij hij stamcellen kreeg uit het beenmerg van een donor. Deze stamcellen bevatten een genetische resistentie tegen het virus.

Een kleine anderhalf jaar later kreeg de man te horen dat hij kon stoppen met medicatie. Sindsdien is bij hem geen terugkeer van het virus vastgesteld, waardoor hij nu "functioneel genezen" is verklaard.

De behandelend artsen spreken van een hoopvolle ontwikkeling in de strijd tegen hiv, maar benadrukken dat dit niet betekent dat er een algemeen toepasbaar geneesmiddel is gevonden.

Ook kunnen de artsen niet uitsluiten dat de man in de toekomst weer last van het virus zal krijgen. De man kwam in aanmerking voor de experimentele behandeling, omdat het zijn laatste kans op overleving was nadat hij in 2016 ernstig ziek was geworden.

Tweede bekende geval van genezing na stamceltransplantatie

In 2007 onderging de Amerikaan Timothy Brown in Berlijn een vergelijkbare behandeling, waarna ook hij verlost bleek van het hiv-virus. Hij is tot op de dag van vandaag in leven en gezond, zonder sporen van het virus.

Wereldwijd zijn er naar schatting 37 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. De uitbraak van aids heeft sinds de jaren tachtig het leven gekost aan ongeveer 35 miljoen mensen.

Tegenwoordig kan de ziekte geremd worden met medicatie, maar een volledig werkend geneesmiddel is tot op heden nog niet gevonden. De ingreep waarmee de man vrij werd van hiv, wordt door artsen als "duur, complex en risicovol" omschreven. Er is geen garantie dat de ingreep bij iedereen werkt.