Noord-Korea verwacht dit jaar een voedseltekort van 1,4 miljoen ton. De regering van het land heeft de voedselrantsoenen voor de bevolking bijna gehalveerd. Dat staat in een memo van Noord-Korea aan de VN, die is ingezien door persbureau Reuters.

De rantsoenen zijn volgens het document teruggebracht van 550 gram naar 300 gram per dag per persoon.

De memo gaat vooraf aan de geplande tweede ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Die moet op 27 en 28 februari plaatsvinden in de stad Hanoi in Vietnam en zal vooral over kernontwapening op het Koreaanse schiereiland gaan.

Volgens de Noord-Koreaanse regering zijn de voedseltekorten te wijten aan hoge temperaturen, droogte, overstromingen en VN-sancties tegen het land.

Die sancties zijn voor Noord-Korea een inzet tijdens onderhandelingen over het stopzetten van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Zwaardere sancties sinds 2006

De VN-Veiligheidsraad heeft het sanctieregime tegen Noord-Korea sinds 2006 strenger gemaakt, in een poging de financiering van de kernwapen- en raketprogramma's stop te zetten. Desondanks slaagde het Aziatische land erin intercontinentale raketten en werkende kernwapens te produceren.

Een woordvoerder van de VN zei donderdag dat de bestaande voedselhulpprogramma's met een gebrek aan fondsen kampen.

De VN en andere hulporganisaties hebben vorig jaar naar schatting maar een derde van de zes miljoen Noord-Koreanen die behoefte aan hulp hebben kunnen steunen. Een oproep voor bijna 100 miljoen euro leverde ongeveer een kwart van dat bedrag op.

De VN schat dat zo'n 10,3 miljoen Noord-Koreanen, bijna de helft van de bevolking, hulpbehoeftig is. Zo'n 41 procent van de inwoners van het land is volgens die schattingen ondervoed.