Het Amerikaanse wetsvoorstel voor de financiering van veiligheidsmaatregelen aan de grens met Mexico is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Trump moet de wet nog ondertekenen en voorkomt daarmee een volgende shutdown. De financiering voor de grensmuur is niet opgenomen in het nieuwe akkoord. Om de bouw van die muur te realiseren wil Trump de noodtoestand afkondigen.

In het akkoord staat dat nieuwe barrières in het grensgebied gebouwd kunnen worden, voortbouwend op de bestaande barrières die op ongeveer de helft van de grens tussen Mexico en de VS staan. De 5,7 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) die Trump wil hebben voor het bouwen van de grensmuur, is dus niet opgenomen in de nieuwe wet.

Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde eerder op donderdag dat Trump de noodtoestand wil uitroepen om alsnog via een omweg de door hem beloofde muur te gaan bouwen. De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell zei na een gesprek met Trump dat hij het besluit over de noodtoestand zal steunen.

Door de noodtoestand uit te roepen kan Trump alsnog zijn muur bouwen en de financiering regelen buiten het wetsvoorstel om. Volgens berichten zal Trump vrijdag aankondigen dat hij 8 miljard dollar gaat uittrekken om de grensmuur te realiseren.

De president van Amerika kan zonder toestemming van anderen de noodtoestand uitroepen. In het verleden is het vaker gebeurd dat de president van Amerika de noodtoestand uitriep om op die manier meer beslissingen te kunnen nemen.

Trump ziet crisis bij grens en wil zijn campagnebelofte inlossen

Volgens Trump is er langs de grens sprake van een crisis. De goede staat van de Amerikaanse economie zou grote aantallen migranten aantrekken die makkelijk de grens kunnen passeren.

Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, veroordeelt de maatregel van de president en zegt dat juridische stappen een mogelijkheid zijn. Volgens Pelosi heeft Trump de noodtoestand aan de grens zelf gecreëerd.

De muur is een van Trumps grootste campagnebeloftes. De Democraten, die sinds begin januari een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, weigeren in te stemmen met de grensmuur. Zij zien het nut en de noodzaak van de muur niet in en zeggen dat de president feiten verdraait om zijn plan erdoor te drukken.

De onenigheid leidde eerder tot een shutdown van de overheid. Daardoor functioneerde een deel van de overheidsdiensten niet en kregen 800.000 ambtenaren wekenlang geen salaris. Die situatie werd verholpen met een tijdelijk akkoord, dat tot vrijdag van kracht is. Dan zal Trump de nieuwe wet tekenen.