De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft zaterdag in de Soedanese hoofdstad Khartoem een vredesakkoord gesloten met gewapende groeperingen. Dat heeft ze via Twitter bekendgemaakt.

De overeenkomst is een belangrijke stap op weg naar beëindiging van de jarenlange strijd die duizenden mensen het leven heeft gekost.

"Het akkoord zal zondag worden geparafeerd en de ondertekening zal in de dagen erna plaatsvinden in Bangui", aldus de verklaring.

In de straatarme voormalige Franse kolonie woedt sinds eind 2012 een burgeroorlog, waarin verschillende milities bloedbaden hebben aangericht. Ook rebellen uit enkele omringende landen deden mee.

De onderhandelingen over een vredesverdrag begonnen op 25 januari. Daaraan namen behalve de CAR-regering vertegenwoordigers van veertien opstandige bewegingen deel. De commissaris van de Afrikaanse Unie voor vrede en veiligheid bevestigde dat. "We zijn bezig met de verfijning van het principeakkoord, waarvan vrijwel alle bepalingen aan weerskanten zijn geaccepteerd".

Gewelddadige milities blijven probleem

Donderdag leek een deal nog ver weg, toen de gedelegeerden het overleg staakten wegens onenigheid over met name een amnestieregeling voor personen die verantwoordelijk zijn voor criminele activiteiten en geweld.

Volgens internationale rapporten hebben verscheidene krijgsheren zich schuldig gemaakt aan schending van de mensenrechten.

Het vredesinitiatief van Khartoem betekent niet dat de rust in de regio nu meteen terugkeert. Al meer dan een week voeren leden van de UPC-militie aanvallen uit in de prefectuur Ouaka. De afgelopen jaren werden er vaker verdragen ondertekend die geen oplossing bleken voor de conflicten.