Vaders binnen de EU krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Werkgevers zullen over die periode minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daar donderdag een akkoord over bereikt. Verantwoordelijk EU-commissaris Marianne Thyssen sprak van "een goede dag voor sociaal Europa, vooral voor families".

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld.

Het Europees Parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden dat elk land zelf de hoogte van de uitkering zou bepalen. Nu is besloten dat de doorbetaling niet lager mag liggen dan het ziekengeld.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde afgelopen zomer tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen.

Werknemers krijgen ook recht op mantelzorgverlof

Europees is verder afgesproken dat van het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof de ouders de helft niet mogen overdragen. Dat moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken.

De hoogte van de uitkering over die periode wordt bepaald door de lidstaten. Daarnaast krijgen werknemers recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar en op flexibele werktijden.

Als de wet formeel is goedgekeurd, hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!