De Democraten en de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat werken aan een noodoplossing voor de 'shutdown' die overheid al bijna een maand verlamt.

De twee partijen willen donderdag stemmen over een voorstel dat de 'shutdown' tijdelijk kan opschorten. Door de ontstane situatie worden 800.000 ambtenaren al bijna een maand niet betaald en ligt een deel van de overheid stil.

Het plan garandeert een financiering van de overheid voor de komende drie weken. In het voorstel is niet de omstreden 5,7 miljard dollar opgenomen die president Donald Trump eist voor de door hem gewenste muur tussen de VS en Mexico.

De Democraten, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, weigeren in te stemmen met de muur. Zij stellen dat Trump een probleem wil oplossen dat er niet is. Het aantal illegalen dat het land binnenkomt, is de afgelopen jaren al sterk gedaald, benadrukken de Democraten.

De 'shutdown' is inmiddels de langste uit de geschiedenis

Trump stelde vorige week voor om in ruil voor de muur de komende drie jaar af te blijven van de 'Dreamers', een groep van illegalen die als kind naar de VS gekomen zijn. De Democraten willen dat zij een officiële verblijfsstatus krijgen.

De Democraten hebben het voorstel van Trump afgewezen. In principe was deze groep 'Dreamers' al veilig, tot Trump in 2017 aan hun rechten begon te morrelen.

Het constructieve overleg tussen de Democraten en de Republikeinen kan erop duiden dat er binnenkort een einde komt aan de 'shutdown', die inmiddels de langste in de Amerikaanse geschiedenis is. De meerderheid van de Amerikanen legt de schuld van de situatie bij Trump.

Het consumentenvertrouwen daalt, economische groei stagneert

Het consumentenvertrouwen in de VS is gedaald naar het laagste niveau in jaren en de economische groei is gestagneerd. De financiële situatie van de onbetaalde ambtenaren wordt nijpender. Velen van hen hebben niet genoeg reserves om maanden zonder inkomen op te vangen.

De FBI liet eerder deze week weten dat sommige onderzoeken naar financiële fraude, terroristische activiteiten en drugshandel zijn stilgelegd, omdat agenten niet meer betaald worden.

Veel ambtenaren zeggen baan op of gaan naar voedselbank

Op diverse grote vliegvelden, zoals Houston en Miami, lopen de wachttijden op, omdat sommige federale beveiligingsmedewerkers zich ziek hebben gemeld. In nationale parken vinden geen patrouilles meer plaats, wat tot vernielingen en wildkamperen heeft geleid.

Voorstellen van de kustwacht en de federale overheid om geld bij elkaar te sprokkelen via een zogenoemde garage sale (een soort rommelmarkt in je eigen huis) of door klusjes te doen voor buren, zette kwaad bloed bij de getroffen ambtenaren.

Veel ambtenaren hebben aanspraak moeten doen op voedselbanken om te kunnen eten. Ouderen en armen die voor hun huur deels afhankelijk zijn van overheidssubsidies, dreigen uit huis te worden gezet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!