Frankrijk en Duitsland hebben een nieuw vriendschapsverdrag gesloten. President Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel tekenden dat verdrag dinsdag in het Duitse Aken. In het verdrag ligt de nadruk op defensie en veiligheid.

Aan het zestien pagina's tellende Verdrag van Aken is een jaar van overleg voorafgegaan.

De overeenkomst vervangt het Verdrag van Élysée dat in 1963 werd ondertekend. Dat maakte korte metten met het uitgangspunt dat de landen elkaars natuurlijke rivalen waren, dat eeuwenlang tot conflicten leidde.

"Duitsland en Frankrijk moeten in deze wereld en in dit Europa hun verantwoordelijkheid nemen en de weg wijzen", zei Macron. Europa moet volgens hem "een schild zijn voor onze volkeren tegen de nieuwe hectiek in de wereld".

Merkel zei dat het verdrag een bijdrage kan leveren aan de oprichting van een Europees leger. Ze sprak van de ontwikkeling van een "gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie".

Het nieuwe verdrag voorziet ook in nauwere samenwerking aan de Frans-Duitse grens, die zich over 450 kilometer uitstrekt. 

Frans-Duitse band maakt rest van EU zenuwachtig

De bloeiende Frans-Duitse relatie wordt in de rest van Europa met wat meewarigheid bekeken. De twee landen vormen samen een formidabel machtsblok binnen de EU. 

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, richtte zich direct tot Macron en Merkel over de zorgen die kleinere en minder machtige landen daarover hebben. "Europa heeft een duidelijk signaal uit Parijs en Berlijn nodig, dat verbeterde samenwerking in kleinere vormen geen alternatief is voor de samenwerking binnen Europa als geheel."

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei dat sommige landen mogelijk vinden dat het constante vriendschapsvertoon tussen Frankrijk en Duitsland "een beetje te veel van het goede is".