Bijna negen van de tien Europese Joden menen dat antisemitisme in de EU de afgelopen vijf jaar is toegenomen, blijkt maandag uit een enquête van het EU-agentschap Fundamental Rights Agency (FRA) in twaalf landen, waaronder Nederland.

Bijna 30 procent van de ondervraagden zegt minstens een keer in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen, maar slechts één op de vijf van hen stapte naar de politie. 34 procent vermijdt een bezoek aan de synagoge en joodse evenementen uit vrees voor de veiligheid.

Antisemitisme is volgens 89 procent van de ruim zestienduizend ondervraagde Joodse EU-burgers het meest problematisch op de sociale media. Bijna drie kwart (72 procent) maakt zich ook zorgen over toenemende intolerantie jegens moslims.

In de twaalf onderzochte landen woont 96 procent van de Joodse bevolking in de EU, onder meer in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Hongarije.

Timmermans is 'diep bezorgd'

Het Centraal Joods Overleg (CJO) zegt in een reactie dat het "opmerkelijk is dat 70 procent van de deelnemers van mening is dat pogingen van de nationale regeringen om antisemitisme te bestrijden niet effectief zijn".

Het CJO roept de EU-lidstaten op de maatregelen in te voeren die de landen onlangs via een gemeenschappelijke verklaring hebben ondersteund.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zegt "diep bezorgd" te zijn over de uitkomst van het onderzoek van het FRA.

"Het is essentieel dat we krachtig en collectief tegen deze vloek vechten. De Joodse gemeenschap moet zich veilig en thuis voelen in Europa."